2016/03/14 Bình luận : Lượt xem: 2775
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dẫn tạo ra Tham chiếu tuyệt đối trong excel 2003 các bước so sánh hữu ích chính xác.

Tham chiếu tuyệt đối trong excel 2003

Trong bài học trước, chúng ta đã thấy cách tham chiếu ô trong công thức tự động điều chỉnh đến các địa điểm mới khi công thức được dán vào các tế bào khác nhau.

Đôi khi bạn sao chép và dán một công thức, bạn không muốn một hoặc nhiều tài liệu tham khảo tế bào để thay đổi. Một tham chiếu tuyệt đối giải quyết vấn đề này. Tham chiếu ô tuyệt đối trong một công thức luôn luôn đề cập đến cùng một tế bào hoặc dãy ô trong một công thức. Nếu một công thức được sao chép vào một vị trí khác nhau, tham chiếu tuyệt đối vẫn giữ nguyên.

Một tham chiếu tuyệt đối được chỉ định trong công thức bằng cách thêm một dấu đô la ($). Nó có thể đứng trước các tham chiếu cột hoặc các tài liệu tham khảo hàng, hoặc cả hai. Ví dụ về tham chiếu tuyệt đối bao gồm:

$ A $ 2    Các cột và hàng không thay đổi khi sao chép.
A $ 2    Hàng không thay đổi khi sao chép.
$ A2    Các cột không thay đổi khi sao chép.

Để tạo ra một tham chiếu tuyệt đối:

Nhập số điện thoại bạn muốn tính toán (e, g., 34.567 trong ô B2 và 1234 trong ô B3).
Tạo một công thức đơn giản (= B2 + B3).

Tạo một công thức đơn giản

Để tạo ra một tham chiếu tuyệt đối trong công thức bạn vừa tạo ra, chèn một giá trị $ trước khi B (tham chiếu cột) và 2 (tham khảo hàng) trong tham chiếu đến B2 nên công thức mới lần đọc: (= $ B $ 2 + B3).

Chèn $ Giá trị nhằm thông báo một tham chiếu tuyệt đối

Sao chép và dán công thức vào một tế bào lân cận. Công thức hiện nay bao gồm một tham chiếu tuyệt đối để B2: (= $ B $ 2 + D3).

Dán công thức có chứa một tham chiếu tuyệt đối

>> Hướng dẫn điều chỉnh lại công thức


Cùng bình luận !