2016/02/29 Bình luận : Lượt xem: 2843
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dẫn sửa đổi văn bản PowerPoint 2010 - 2003 - 2007 - 2013 - 2015 Chọn hộp văn bản hoặc văn bản cụ thể mà bạn muốn định dạng như là một danh sách liệt kê.

Hướng dẫn sửa đổi văn bản PowerPoint 2010

Để chèn một danh sách gạch đầu dòng:

Chọn hộp văn bản hoặc văn bản cụ thể mà bạn muốn định dạng như là một danh sách liệt kê.
Nhấp vào Bullets lệnh trong đoạn nhóm trên Trang chủ tab.

/sua-van-ban-pow

Một danh sách gạch đầu dòng sẽ xuất hiện.

sua-van-ban-power 2010

Để thay đổi sự liên kết văn bản theo chiều ngang:

Chọn văn bản bạn muốn thay đổi.
Chọn một trong bốn tùy chọn liên kết trong đoạn nhóm.
Align Text Left: Canh lề tất cả các văn bản đã chọn vào lề trái
Center: Canh lề văn bản một khoảng cách bằng nhau từ lề trái và phải
Align Text Right: Canh lề tất cả các văn bản đã chọn vào lề phải
Justify: Canh lề văn bản như nhau trên cả hai mặt bên phải và lề trái; được sử dụng bởi nhiều tờ báo và tạp chí

2007

Các lệnh chỉnh sắp xếp các văn bản trong thời hạn giữ chỗ hoặc hộp văn bản đó là trong, không phải trên slide.

Để thay đổi sự liên kết văn bản dọc:

Chọn văn bản bạn muốn thay đổi.
Nhấp vào chữ Align lệnh trong đoạn nhóm. Một menu sẽ xuất hiện.

sua-van-ban-power 2007

Chọn để sắp xếp các văn bản ở trên , Trung , hoặc dưới của hộp văn bản.

sua-van-ban-power2 - 2015

Để thay đổi hướng văn bản:

Chọn văn bản bạn muốn thay đổi.
Nhấp vào Text Direction lệnh trong đoạn nhóm. Một menu sẽ xuất hiện.

sua-van-ban-power3

Chọn cho hướng của văn bản là ngang , xoay , hoặc xếp chồng .

sua-van-ban-power-2013

 

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !