Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Hướng dẫn các Quy trình lập báo cáo tài chính
2015/07/24 Bình luận : Lượt xem: 25973
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Quy trình làm báo cáo tài chính sau đây được đội ngũ KẾ TOÁN TRƯỞNG chuyên nhận làm dịch vụ làm báo cáo tài chính hơn 10 năm kinh nghiệm đã tổng kết chia sẻ cho các bạn tham khảo có thể làm theo từng bước.

Quy trình lập báo cáo tài chính 

Nếu một kế toán tổng hợp cho một doanh nghiệp có ít nhất 2 năm trở nên mà bạn chưa làm được Báo Cáo Tài Chính thì bạn cần phải xem xét lại mình. Có thể thông cảm cho bạn mới vào nghề chưa thể làm được công việc có thể nói hơi quá sức như vậy. Nhiều khi bạn lang thang trên mạng tìm tài liệu báo cáo tài chính, hướng dẫn làm BCTC một cách chi tiết nhất có thể...Bạn có thể đọc qua bài viết sau hướng dẫn quy trình làm một báo cáo tài chính cho doanh nghiệp của mình.

quy-trinh-lap-bao-cao-tai-chinh

Quy trình làm báo cáo tài chính sau đây được đội ngũ KẾ TOÁN TRƯỞNG chuyên nhận làm dịch vụ làm báo cáo tài chính hơn 10 năm kinh nghiệm đã tổng kết chia sẻ cho các bạn tham khảo có thể làm theo từng bước sau đây.

>> Nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá


Quy trình lập báo cáo tài chính như sau:

 Bước 1: Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán theo từng tháng, quý hay năm chi tiết, chính xác.

  Công việc này được sắp xếp theo trình tự như sau:

- Tiếp nhận chứng từ, báo cáo của doanh nghiệp chuyển giao. ( Nếu doanh nghiệp bạn đang làm hãy sắp xếp hoá đơn chứng từ theo tháng, quý ngay từ đâu đỡ phải bới lông tìm vết ).

- Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán chi tiết đầy đủ nhất có thể hãy ghi chú cho từng khoản thu chi, ra vào.

- Giải quyết vướng mắc phát sinh ngay khi nó phát sinh đừng để cuối năm mới lục lại rất mất thời gian và tổ chức lưu trữ chứng từ.

- Vào sổ công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi

- Làm đầy đủ các Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm..thống kê chi tiết cho từng con số.

- Tập hợp tất cả các chi phí và tính giá thành của từng dịch vụ, sản phẩm. Mỗi khoảng thời gian có mức chi phí khau nhau..hãy liệt kê đầy đủ từng khoảng nhất định.

- Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu, chi cho doanh nghiệp của bạn : Trả trước khoản A, Thu trước khách hàng B, Ứng trước nhân viên C...

- Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá tồn kho, xuất kho.

- Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao TSCĐ, CCDC, trả trước dài hạn, trước ngắn hạn…theo quy định

- Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động như: Thuế TNCN, hợp đồng lao động...

- Lập sổ cái các tài khoản kế toán theo QĐ 15 hoặc 48 theo từng loại hình doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp.

- Lập sổ nhật ký chung 

- Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ hoá đơn đi kèm

- Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)


 Bước 2. Lập báo cáo tài chính – Quyết toán thuế cho doanh nghiệp

- Lập Báo cáo cáo tài chính

- Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế chủ quản

- Lập Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế chủ quản

- Lập Báo cáo quyết toán hoá đơn, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn..


 Bước 3. Hoàn thiện BCTC

- In Báo cáo tài chính và các báo cáo khác có liên quan như: báo cáo thuế, báo cáo sử dụng hoá đơn..bàn giao doanh nghiệp.

- Xin chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp xác nhận đồng thời lưu trữ tại doanh nghiệp

- Mang BCTC Nộp tại cơ quan thuế chủ quản.

- Chuyển trả báo cáo cho doanh nghiệp đã hoàn thành với cơ quan thuế

- Chuyển giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp vào cuối năm tài chính (File dữ liệu)

- Kết thúc quy trình làm việc thở phào nhẹ nhõm.

Làm một báo cáo tài chính bạn phải làm rất nhiều công việc, tổng kết cả một năm tài chính nên tới 365 ngày bạn có tối đa 3 tháng để hoàn thiện nó mà thôi. Tất nhiên bạn có thể làm trước nhiều công việc nhỏ trong đó giúp rút ngắn thời gian làm BCTC cũng những chủ động trong công việc hơn.

Nếu doanh nghiệp bạn, kế toán viên bên bạn chưa đủ khả năng làm BCTC thì phương án tốt nhất Doanh Nghiệp bạn nên thuê gói : DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH của CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI để đảm bảo an toàn nhất có thể.

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]