Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Nguyên tắc xác định giá NVL nguyên vật liệu nhập kho
2015/06/15 Bình luận : Lượt xem: 13311
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Trong doanh nghiệp sản xuất thì nguyên tắc xác định giá nguyên vật liệu nhập kho được tính như thế nào? công thức của nó ra làm sao

Nguyên tắc xác định giá NVL nguyên vật liệu nhập kho

Như ta đã biết trong quá trình sản xuất doanh nghiệp bạn phải nhập nguyên vật liệu về để phục vụ cho sản xuất. Nhưng làm thế nào để ta xác đinh được giá nguyên vật liệu khi ta nhập vào kho..với nhiều chi phí được chi trả cho NVL đó : phí vận chuyển, thuế, lưu bên bãi...

DICH VU KE TOAN TRON GOI hướng dẫn các bạn cách tính xác định giá nguyên vật liệu nhâph kho.

+ Đối với nguyên vật liệu mua nhập các doanh nghiệp nội địa : Nguyên tác xác định giá NVL ta xác định theo nguyên tắc giá gốc.

+ NVL là hàng nhập khẩu từ nước ngoài về ta tính giá gốc bao gồm :

- Giá mua NVL thể hiện trên chính tờ khai hải quan.

- Thuế nhập khẩu

- Thuế TTĐB (Nếu có).

- Thuế BVMT (nếu có).

- Các chi phí khác cho việc nhập khẩu :" Lưu kho, bốc rỡ, bến bãi....

VD : Tính phí vận chuyển cho một lô hàng nhất định :

Điều hoà LG : 10b = 80.000.000 VNĐ

Điều hoà DAIKIN 12b = 12.000.000 VNĐ.

Chi phí vận chuyển hết 2.000.000 VNĐ chưa bao gồm VAT.

Cách tính :

- Nhiều bạn nghĩ đơn giản ta lấy số tiền chi phí vận chuyển chia đểu cho số lượng hàng hoá. ở trên là 20b. Nhưng làm như vậy là sai nguyên tắc. Chi phí vận chuyển, lưu bãi...ta tinh theo tỷ trọng hàng hoá định chi phí.

Công thức như sau

Phí vận chuyển A = (Tổng giá trị HH A / tổng giá trị hàng hoá) x Phí vận chuyển.  

Phí vận chuyển điểu hoà LG = (80.000.000/200.000.000) x 2.000.000 = 800.000 VNĐ. Tất nhiên tôi lấy ví dụ là số đẹp ra vậy.

Chi phí vận chuyển cho lô hàng hoá A hết 800.000 VNĐ/10 = 80.000 VNĐ/bộ

Ta có cách tính chi phí vận chuyển như vậy

Nhiều phương pháp, cách tính hơn nữa tại : Hướng dẫn làm kế toán

Có gì thắc mắc, không hiểu bạn có thể để lại commnet hay lời nhắn ngay phí dưới

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]