Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Ngày ngẫu nhiên giữa hai ngày RANDBETWEEN
2018/01/20 Bình luận : Lượt xem: 2405
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Ngày ngẫu nhiên giữa hai ngày = RANDBETWEEN ( NGÀY ( 2016 , 1 , 1 ), NGÀY ( 2016 , 12 , 31 )) Kết quả của công thức này phải được định dạng như một ngày để hiển thị chính xác.

Ngày ngẫu nhiên giữa hai ngày

Công thức chung 
= RANDBETWEEN ( date1 , date2 )
Giải trình 
Để tạo các ngày ngẫu nhiên giữa hai ngày, bạn có thể sử dụng chức năng RANDBETWEEN, cùng với chức năng DATE.

biên bản giải trình sự việc

biên bản đối chiếu công nợ

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong B5 là:

= RANDBETWEEN ( NGÀY ( 2016 , 1 , 1 ), NGÀY ( 2016 , 12 , 31 ))
Công thức này sau đó được sao chép từ B5 sang B11. Kết quả là các ngày ngẫu nhiên giữa ngày 1 tháng 1 năm 2016 và ngày 31 tháng 12 năm 2016 (những ngày ngẫu nhiên vào năm 2016).

 

Công thức này hoạt động như thế nào
Hàm RANDBETWEEN lấy hai số, số dưới cùng và số trên, và tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên ở giữa. Ngày trong Excel là số sê-ri, vì vậy bạn có thể sử dụng chức năng DATE để tạo ra số thấp hơn và số trên. RANDBETWEEN sau đó tạo ra một số nằm giữa hai giá trị ngày này.

Ghi chú:

Kết quả của công thức này phải được định dạng như một ngày để hiển thị chính xác.
Chức năng RANDBETWEEN sẽ tạo ra các con số mới bất cứ khi nào một thay đổi được kích hoạt trên bảng tính. Điều đó bao gồm bất kỳ chỉnh sửa vào bảng tính, cũng chỉ đơn giản là mở sổ làm việc.
Để ngăn các số ngẫu nhiên được tính lại, sao chép các công thức, sau đó sử dụng Dán đặc biệt> Giá trị để thay thế các công thức với các giá trị được tính toán của chúng.
Ngày làm việc ngẫu nhiên
Để tạo các ngày làm việc ngẫu nhiên, bạn có thể thêm chức năng WORKDAY như sau:

= WORKDAY ( RANDBETWEEN ( date1 , date2 ) - 1 , 1 )
Chức năng WORKDAY đảm bảo rằng ngày trở lại là một ngày làm việc, chứ không phải là một ngày cuối tuần của (một cách tùy ý) một kỳ nghỉ. Lưu ý tuy nhiên WORKDAY sẽ thay đổi các ngày vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ vào ngày làm việc tiếp theo, vì vậy bạn có thể thấy ngày tháng kéo dài quá ngày.


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]