Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Hướng dẫn xử lý hoá đơn GTGT bị mất, cháy, hỏng
2015/04/17 Bình luận : Lượt xem: 10290
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bạn chưa biết cách xử lý trường về hoá đơn GTGT như trường hợp : làm mất, làm cháy, làm hoá hoá đơn đầu vào VAT....

Xử lý hoá đơn GTGT bị mất, cháy, hỏng như thế nào ?

Trong quá trình làm việc đôi khi bạn không tránh được sai sót như làm : mất hoá đơn GTGT, hỏng hoá đơn GTGT, thậm trí làm cháy cả cuốn hoá đơn GTGT..vậy khi gặp trường hợp như vậy bạn hay xử lý như thế nào ? xử lý sao cho đúng nhất.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI hướng dẫn Theo thông tư số 39/2014/TT-BTC theo đó việc làm mất, làm cháy hay làm hỏng hoá đơn đỏ VAT ta xử lý như sau :

+ Xử lý trường hợp làm mất hoá đơn VAT - GTGT đầu ra : (Trường hợp bên bán làm mất ).

 Nếu bạn phát hiện ra hoá đơn đầu ra đã bị mất cho dù hoá đơn đó đã lập hay chưa lập bắt buộc bạn phải báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của  mình theo mẫu BC21/AC thời gian là 5 ngày được tính từ ngày phát hiện ra mất.

Mức phạt tiền quy đinh với trường hợp người bán làm mất hoá đơn đầu ra : Liên 2 giao cho khách hàng.

Mức phạt không hề nhẹ chút nào : Từ 10 tr - 20tr/hoá đơn.

Vậy bạn mất 3 hoá đơn thì mức phạt tối thiểu là 30.tr rồi. Vì vậy kế toán hãy cận thận với hoá đơn GTGT của mình quản lý.

Với trường hợp hoá đơn làm mất, hỏng, cháy với hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập nhưng khách hàng chưa nhận được hoán đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ.

Trường hợp hoá đơn bị cháy hỏng, trừ liên giao cho khách hàng trong thời gian lưu trữ xử phạt theo pháp luật từ 500.000 - 1tr/hoá đơn.

Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất khi cơ quan thuế chưa có quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

- Xử lý trường hợp người mua làm mất hoá đơn liên 2 :

+ Bên bán làm mất làm báo cáo BC21/AC gửi nên cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Lập biên bản ghi nhận sự việc xảy ra trên. Ghi rõ liên 1 hoá đơn người bán kê khai, nộp thuế trong tháng nào, ký ghi rõ họ tên.

+ Sao chụp liên 1 của hoá đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dẩu trên bản sao hoá đơn.

Mức hình phạt : Do bên mua làm mất hoá đơn liên 2 - đầu vào từ 2 -4 tr/hoá đơn.

>> Hướng dẫn tính thuế GTGT khi có VAT

Chúc bạn kế toán thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]