Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Hướng dẫn tính thuế GTGT khi đã có VAT chính xác 100%
2015/04/16 Bình luận : Lượt xem: 92955
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bạn làm công việc kế toán thường xuyên phải đụng đến hoá đơn chứng từ sổ sách.. Có trường hợp sổ sách ghi rõ số tiền bao gồm cả thuế VAT rồi giờ bạn phải tính làm sao cho ra giá trị thực chưa bao gồm thuế GTGT như thế nào..?

Hướng dẫn tính thuế GTGT khi đã có VAT

Vấn đề tính thuế GTGT khi đã được tính VAT rồi không có gì là mới mẻ đối với các bạn kế toán. Nhưng không hẳn là tất cả chúng ta ai cũng biết công thức tính sao cho chuẩn và nhanh nhất.

Hôm nay DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI  hướng dẫn tính thuế GTGT khi đã có VAT nhanh nhất, chính xác 100%.

- Khi ta mua sản phẩm, hàng hoá bất kỳ nào đó khi bạn có lấy hoá đơn GTGT ta sẽ nhận được liên 2 hoá đơn đỏ ghi rõ nội dung : Tên hàng hoá, đơn vị, giá thành sản phẩm, thuế suất...tổng tiền.

Ví dụ : Bạn mua cái TIVI giá như sau :  5.000.000 VNĐ/chiếc. + VAT 10% = 5.500.000 VNĐ/chiếc.

Vậy bây giờ bạn có tổng giá sản phẩm như trên ta muốn tính ngược lại ra giá sản phẩm thì phải tính như thế nào ?

Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn Hướng dẫn tính thuế GTGT khi đã có VAT với một tổng hoá đơn có con số lẻ rõ hơn là chẵn.

Ví dụ : Mua điều hoà trị giá là 8.990.000 VNĐ/sản phẩm bao gồm cả VAT biết VAT áp dụng 10%.

Công thức tính thuế GTGT 

GTSP = Tổng GTSP/1.1   ( Áp dụng với thuế VAT 10%).

 

GTSP= Tổng GTSP/1.05 (Áp dụng mức thuế VAT 5%).

 

Ở đây :  + GTSP : Giá trị thực sản phẩm.

             + Tổng GTSP : Tổng số tiền ta phải trả cho Sản Phẩm đó.

 

Vậy giá trị thực của điều hoà kia trừ 10 VAT đi :

 

GTSP= 8.990.000/1.1= 8.172.727.272 VNĐ/sản phẩm.

 

Với mức thuế VAT kia áp dụng ta tính tương tự.

>> bài tập định khoản kế toán

Chúc các bạn thành công !

Xem thêm video: Hướng dẫn tính VAT ngược


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]