Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Định nghĩa Hóa đơn tài chính là gì
2016/01/25 Bình luận : Lượt xem: 27270
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Định nghĩa Hóa đơn tài chính là gì Chiết khấu hóa đơn như thế nào và những ưu điểm và nhược điểm của hóa đơn tài chính doanh nghiệp.

Hóa đơn tài chính là gì


Hóa đơn Tài chính là khi một bên thứ ba đồng ý mua hoá đơn chưa thanh toán của bạn cho một khoản phí. Tài chính hóa đơn có thể được độc lập, hoặc là một phần của một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Có 2 loại tài chính hóa đơn.

Bao thanh toán
"Bao thanh toán" - còn được gọi là 'bao thanh toán nợ' - thường liên quan đến một nhà tài chính quản lý sổ cái hóa đơn bán hàng của bạn và thu tiền nợ của khách hàng của bạn mình. Điều này có nghĩa là khách hàng của bạn sẽ biết bạn đang sử dụng tài chính hóa đơn.

Khi bạn nâng một hóa đơn tài chính, các nhà tài chính hóa đơn sẽ mua các khoản nợ cho bạn bởi khách hàng của bạn.
Họ làm cho một tỷ lệ phần trăm của chi phí (thường là khoảng 85%) có sẵn để bạn trả trước.
Sau đó, họ thu thập toàn bộ số tiền trực tiếp từ khách hàng của bạn.
Một khi họ đã nhận được tiền từ khách hàng của bạn, họ làm cho sự cân bằng còn lại có sẵn cho bạn.
Bạn sẽ phải trả cho họ một khoản phí chiết khấu (lãi) và lệ phí - số tiền phụ thuộc vào hóa đơn tài chính mà bạn sử dụng.


Ví dụ

bạn đang nợ £ 40,000 bởi khách hàng. Bạn bán hóa đơn cho một nhà tài chính hóa đơn cho £ 34,000 (85%). Họ thu thập £ 40.000 từ khách hàng của bạn và trả tiền cho bạn, còn lại 6.000 £ khi họ nhận được tiền. Bạn trả cho họ lãi và các chi phí quý vị nợ.

Chiết khấu hóa đơn


Với "hóa đơn chiết khấu", các nhà tài chính hóa đơn sẽ không quản lý sổ cái bán hàng hoặc thu nợ thay cho bạn. Thay vào đó, họ cho anh mượn tiền chống lại các hoá đơn chưa thanh toán của bạn - điều này thường là một tỷ lệ phần trăm đồng ý của tổng giá trị của họ. Bạn sẽ phải trả cho họ một khoản phí.

Là khách hàng của bạn trả hóa đơn của họ, tiền bạc đi đến các nhà tài chính hóa đơn. Điều này làm giảm số tiền bạn nợ, có nghĩa là sau đó bạn có thể mượn thêm tiền vào hóa đơn từ bán hàng mới đến phần trăm bạn đã thỏa thuận.

Bạn vẫn sẽ có trách nhiệm thu nợ, nếu bạn sử dụng hóa đơn chiết khấu, nhưng nó có thể được sắp xếp một cách bí mật để khách hàng của bạn sẽ không tìm ra.

Ưu điểm


Cả hai loại tài hóa đơn có thể cung cấp một tăng lớn và nhanh chóng để dòng tiền của bạn.

Ưu điểm của bao thanh toán bao gồm:

các nhà tài chính hóa đơn sẽ xem xét sau khi sổ cái bán hàng của bạn, giải phóng thời gian của bạn để quản lý doanh nghiệp của bạn
họ kiểm tra tín dụng khách hàng tiềm năng có nghĩa là bạn có khả năng giao dịch với khách hàng thanh toán đúng hẹn
họ có thể giúp bạn đàm phán các điều khoản tốt hơn với các nhà cung cấp của bạn


Ưu điểm của hóa đơn chiết khấu bao gồm:

nó có thể được sắp xếp một cách bí mật, vì vậy khách hàng của bạn sẽ không biết rằng bạn đang mượn với hoá đơn của họ
nó cho phép bạn duy trì mối quan hệ gần gũi hơn với khách hàng của bạn, bởi vì bạn vẫn đang quản lý tài khoản của mình


Nhược điểm
Một số nhược điểm của tài chính hóa đơn được rằng:

bạn sẽ mất lợi nhuận từ các đơn đặt hàng hoặc dịch vụ  mà bạn cung cấp
tài chính hóa đơn sẽ thường chỉ mua hoá đơn thương mại - nếu bạn bán hàng cho công chúng bạn có thể không đủ điều kiện
nó có thể ảnh hưởng đến khả năng của bạn để có được nguồn tài trợ khác, vì bạn sẽ không có 'nợ cuốn sách' có sẵn như là an ninh


Nếu bạn sử dụng bao thanh toán:

khách hàng của bạn có thể thích để đối phó với bạn trực tiếp
nó có thể ảnh hưởng đến những gì khách hàng của bạn nghĩ rằng các bạn nếu các nhà tài chính hóa đơn giao dịch với họ xấu

>> Tìm hiểu thêm: Công ty tài chính là gì và Hướng dẫn tra cứu hóa đơn GTGT 

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]