2016/06/10 Bình luận : Lượt xem: 2668
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Nếu bạn cần sử dụng các Hàm chức năng kỹ thuật trong excel 2007 hãy tham khảo ngay tại đây bạn nhé.

Một số hàm chức năng kỹ thuật thường gặp nhất

hức năng BESSELI

Trả về sửa đổi Bessel chức năng In (x)

chức năng BESSELJ

Trả về hàm Bessel Jn (x)

chức năng BESSELK

Trả về biến đổi hàm Bessel Kn (x)

chức năng BESSELY

Trả về hàm Bessel Yn (x)

chức năng BIN2DEC

Chuyển đổi một số nhị phân sang thập phân

chức năng BIN2HEX

Chuyển đổi một số nhị phân để hệ thập lục phân

chức năng BIN2OCT

Chuyển đổi một số nhị phân để bát phân

chức năng BITAND 
Excel 2013

Trả về một 'Bitwise Và' của hai số

chức năng BITLSHIFT 
Excel 2013

Trả về một số giá trị dịch chuyển trái bởi bit shift_amount

chức năng BITOR 
Excel 2013

Trả về một bitwise OR của 2 số

chức năng BITRSHIFT 
Excel 2013

Trả về một số giá trị chuyển quyền bởi bit shift_amount

chức năng BITXOR 
Excel 2013

Trả về một Bitwise 'độc quyền Hoặc' của hai số

chức năng phức tạp

Chuyển đổi hệ số thực và tưởng tượng vào một số phức

CONVERT chức năng

Chuyển đổi một số từ một hệ thống đo lường khác

chức năng DEC2BIN

Chuyển đổi số thập phân sang nhị phân

chức năng DEC2HEX

Chuyển đổi số thập phân sang hệ thập lục phân

chức năng DEC2OCT

Chuyển đổi số thập phân sang bát phân

chức năng DELTA

Kiểm tra xem hai giá trị bằng nhau

chức năng ERF

Trả về hàm lỗi

chức năng ERF.PRECISE 
Excel 2010

Trả về hàm lỗi

chức năng ERFC

Trả về hàm lỗi bổ sung

chức năng ERFC.PRECISE 
Excel 2010

Trả về các chức năng ERF bổ sung tích hợp giữa x và vô hạn

chức năng GESTEP

Kiểm tra xem một số lớn hơn một giá trị ngưỡng

chức năng HEX2BIN

Chuyển đổi một số thập lục phân sang nhị phân

chức năng HEX2DEC

Chuyển đổi một số thập lục phân sang thập phân

chức năng HEX2OCT

Chuyển đổi một số thập lục phân để bát phân

chức năng IMABS

Trả về giá trị tuyệt đối (modulus) của một số phức

chức năng IMAGINARY

Trả về hệ số ảo của một số phức

chức năng IMARGUMENT

Trả về theta lập luận, một góc thể hiện trong radian

chức năng IMCONJUGATE

Trả lại phức liên hợp của một số phức

chức năng IMCOS

Trả về cosin của một số phức

chức năng IMCOSH 
Excel 2013

Trả về cosin hyperbol của một số phức

chức năng IMCOT 
Excel 2013

Trả về cotang của một số phức

chức năng IMCSC 
Excel 2013

Trả về côsec của một số phức

chức năng IMCSCH 
Excel 2013

Trả về côsec hyperbol của một số phức

chức năng IMDIV

Trả về thương số của hai số phức

chức năng IMEXP

Trả về số mũ của một số phức

chức năng IMLN

Trả về logarit tự nhiên của một số phức

chức năng IMLOG10

Trả về logarit cơ số 10 của một số phức

chức năng IMLOG2

Trả về logarit cơ số 2 của một số phức

chức năng IMPOWER

Trả về một số phức tạp để đưa ra một số nguyên điện

chức năng IMPRODUCT

Trả về sản phẩm của 2-255 số phức

chức năng IMREAL

Trả về hệ số thực của số phức

chức năng IMSEC 
Excel 2013

Trả về cát tuyến của một số phức

chức năng IMSECH 
Excel 2013

Trả về cát tuyến hyperbol của một số phức

chức năng IMSIN

Trả về sin của một số phức

chức năng IMSINH 
Excel 2013

Trả về sin hyperbol của một số phức

chức năng IMSQRT

Trả về căn bậc hai của một số phức

chức năng IMSUB

Trả về sự khác biệt giữa hai số phức

chức năng IMSUM

Trả về tổng của số phức

chức năng IMTAN 
Excel 2013

Trả về tang của một số phức

chức năng OCT2BIN

Đổi số bát phân sang nhị phân

chức năng OCT2DEC

Đổi số bát phân sang thập phân

chức năng OCT2HEX

Đổi số bát phân để hệ thập lục phân


Cùng bình luận !