2016/02/17 Bình luận : Lượt xem: 9436
Giá trị phế liệu là gì? Phương thức tính toán phế liệu, thanh lý tài sản cho doanh nghiệp được chi phí tốt nhất.

Giá trị phế liệu là gì?

Trong kế toán tài chính, giá trị phế liệu được kết hợp với khấu hao tài sản được sử dụng trong một doanh nghiệp.

Trong tình huống này, giá trị phế liệu được định nghĩa là giá trị kỳ vọng hay ước tính của các tài sản tại cuối của cuộc sống hữu ích của nó.

Giá trị phế liệu cũng được gọi là một giá trị cứu hộ của tài sản hoặc giá trị còn lại. Ví dụ sau minh họa cách giá trị phế liệu được sử dụng.

Một doanh nghiệp mua lại thiết bị với chi phí $ 150,000 và ước tính giá trị phế liệu của nó sẽ là 10.000 $ vào cuối của cuộc sống hữu ích của nó là 7 năm. Chi phí khấu hao đường thẳng hàng năm sẽ là 20.000 $ [($ 150,000 chi phí trừ đi $ 10,000 giá trị phế liệu) chia cho 7 năm].

Kế toán và quy định về thuế thu nhập tại thường cho rằng để tính khấu hao tài sản sẽ không có giá trị phế liệu. (Nếu tiền nhận được khi tài sản được loại bỏ, bất kỳ số tiền đó là vượt quá giá trị ghi sổ của tài sản sẽ được báo cáo là được.) Trong kế toán chi phí , giá trị phế liệu thường đề cập đến số tiền mà một nhà sản xuất sẽ nhận được từ vật liệu hoặc sản phẩm sẽ được loại bỏ.

>> Mời bạn tham khảo: Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là gì 

 

phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất

phế liệu thu hồi nhập kho

phế liệu thu hồi hạch toán như thế nào

phế liệu thu hồi từ nguyên vật liệu chính

phế liệu thu hồi nhập kho định khoản

phế liệu thu hồi từ sản xuất

phế liệu thu hồi từ thanh lý tscđ

phế liệu thu hồi từ sản xuất nhập kho

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


 

Giới thiệu chung Các khoá học kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ
CÔNG TY kế toán hà nội thành lập năm 2005  chuyên dạy học kế toán thực tế với 10 năm kinh nghiệm và 30 cơ sở trên toàn quốc. Liên tục dành được giải thưởng thương hiệu uy tín do người tiêu dùng bình chọn.

 Khóa học kế toán tổng hợp
 Khoá học kế toán thực hành
 Khoá học kế toán thuế
 Khoá học kế toán trên excel

 Khoá học kế toán máy misa

 

htkk moi nhat

Làm báo cáo tài chính
 Kế toán thuế trọn gói
 Làm kế toán nội bộ
 Kế toán thuế

Trụ sở chính: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://dichvuketoanhn.net/