Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Hướng dẫn làm kế toán thuế - tổng hợp - kho

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Thực Phẩm Packy

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Thực Phẩm Packy Mã số thuế: 0108536406 Địa chỉ: 127 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

chi tiết

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư 368 Bqp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư 368 Bqp Mã số thuế: 0108537632 Địa chỉ: Số nhà 23, đường Đạc 5, cụm 3, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

chi tiết

Mã số thuế Công Ty TNHH Mg Vina

Mã số thuế Công Ty TNHH Mg Vina Mã số thuế: 0201913419

chi tiết

Mã số thuế Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Entec

Mã số thuế Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Entec Mã số thuế: 0315399500

chi tiết

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Coco She

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Coco She Mã số thuế: 0315399980

chi tiết

Mã số thuế Công Ty TNHH Vina Talk

Mã số thuế Công Ty TNHH Vina Talk Mã số thuế: 0315397743

chi tiết

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Landmark Real Property

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Landmark Real Property Mã số thuế: 0315399571

chi tiết

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Giải Trí Kỹ Thuật Enotec

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Giải Trí Kỹ Thuật Enotec Mã số thuế: 0315399846

chi tiết

Mã số thuế Công Ty TNHH 1 Thành Viên Costen

Mã số thuế Công Ty TNHH 1 Thành Viên Costen Mã số thuế: 0315400604

chi tiết

Mã số thuế Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Fairy De Tran

Mã số thuế Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Fairy De Tran Mã số thuế: 0315309056 Địa chỉ: 2F/9 Đường số 8, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

chi tiết

Sự khác biệt giữa một khoản nợ phải trả và một trái phiếu phải trả là gì?

Sự khác biệt giữa một khoản nợ phải trả và một trái phiếu phải trả là gì? Đối với mục đích kế toán, một khoản nợ phải trả và một trái phiếu phải trả tương tự

chi tiết

Tín dụng là gì?

Tín dụng là gì? Sản phẩm tiền gửi cho một gian hàng tại thương mại trong tương lai cho một tài sản? Trong bối cảnh các khoản ghi nợ và tín dụng, tín dụng là một lần đi vào phía bên phải của một tài khoản.

chi tiết

Phương sai khối lượng sản xuất là gì?

Cách xác định Phương sai khối lượng sản xuất là gì? Tại sao có phát sinh phương sai sản xuất

chi tiết

Tại sao các nhà sản xuất sử dụng chi phí chuẩn?

Bạn có biết Tại sao các nhà sản xuất sử dụng chi phí chuẩn? hay các chi phí thực tế cho doanh nghiệp hay không.

chi tiết

Doanh thu hàng tồn kho là gì?

Phương pháp tính tỷ lệ Doanh thu hàng tồn kho là gì? cách tính như thế nào chuẩn nhất hiện nay cho năm 2016.

chi tiết

Công ty có thể có lợi nhuận nhưng không có tiền?

Làm thế nào một công ty có thể có lợi nhuận nhưng không có tiền? vì lợi nhuận được tính bằng doanh thu và chi phí

chi tiết

Trích khấu hao tài sản khi nào?

Trích khấu hao tài sản khi nào? Các phương thức xác định khấu hao tài sản cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ.

chi tiết

Giá trị phế liệu là gì?

Giá trị phế liệu là gì? Phương thức tính toán phế liệu, thanh lý tài sản cho doanh nghiệp được chi phí tốt nhất.

chi tiết

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là gì? Mẫu lưu chuyển tiền tệ XSL hay doc..giúp bạn đọc nhanh hiểu vấn đề hơn.

chi tiết

Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn là gì? Phương thức định giá xác định giá trị tài sản nhiểu năm khấu hao và sử dụng.

chi tiết
  • «
  • Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_default_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
    Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'default_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
    1234
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]