2016/01/12 Bình luận : Lượt xem: 4395
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Danh sách liệt kế Các tài khoản kế toán nguyên liệu vật liệu TT200 khi bạn hạch toán định khoản cần phải nhớ. Tránh nhầm lẫn không đáng có cho mình.

Các tài khoản kế toán nguyên liệu vật liệu

 Hiện nay các doanh nghiệp đang chuyển dần sang việc sử dụng và làm theo thông tư 200/BTC/2014. Trong đó kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ có chứa nhiều điểm đổi mới, thay đổi số tài khoản.

Để đảm bảo cho các bạn tránh nhầm lẫn các tài khoản, cách định khoản hạch toán tài khoản kế toán nguyên liệu, vật liệu KẾ TOÁN HÀ NỘI đưa ra bảng tổng hợp như sau:

KẾ TOÁN NGUYÊN LiỆU, VẬT LiỆU

Diễn giải

TK NỢ

TK CÓ

Mua nguyên liệu nhập kho ( giá mua + chi phí mua)\

152

111,112,141,331

VNL mua đi đường tháng trước về nhập kho

151

Nhập khẩu NVL

331,3332,3333,33381

Nhập lại số NVL đã thuê ngoài gia công chế biến

154

NVL thừa khi kiểm kê

338

Trả lại NVL người bán

331, Có 133

152

Chiết khấu thương mại, giảm giá, NVL trả lại NCC

111,112,331

Xuất NVL thuê ngoài gia công, chế biến, hoặc tự chế biến

154

Xuất NVL sử dụng vào SX, KD

621,622,627,…

Xuất NVL cho hoạt động đầu tư XD cơ bản hoặc sữa chữa lớn TSCĐ

241

Xuất NVL đi góp vốn liên doanh hoặc liên kết, đầu tư vào công ty con

221,222,NỢ 811 hoặc có 711

Giá vốn của NVL dùng để mua lại phần góp vốn của công ty con, công ty liên doanh, liên kết, thanh lý NVL

632

Giá trị vật liệu hao hụt trong đinh mực cho phép, hoặc chưa rõ nguyên nhân

632, 138

 

Để đảm bảo hơn bạn nên tham khảo thêm : Tài khoản kế toán phải thu khác TT200  

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !