Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Trích khấu hao tài sản khi nào?
2016/02/17 Bình luận : Lượt xem: 19325
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Trích khấu hao tài sản khi nào? Các phương thức xác định khấu hao tài sản cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trích khấu hao tài sản khi nào?

Khấu hao bắt đầu khi bạn đặt một tài sản phục vụ và kết thúc khi bạn có một tài sản dài hạn ra khỏi dịch vụ hoặc khi bạn đã vào chi phí giá thành của nó, nào đến trước.

Đối với báo cáo tài chính , bạn sẽ được hướng dẫn bởi các nguyên tắc phù hợp . Mục tiêu là để phù hợp với chi phí của các tài sản cho kỳ kế toán , trong đó thu được thu được bằng cách sử dụng tài sản. Có hai ước tính cần thiết: 1) số năm mà tài sản đó sẽ được sử dụng, và 2) các giá trị cứu hộ vào cuối sử dụng của tài sản.

Nếu một tài sản có giá là $ 100,000 và dự kiến sẽ được sử dụng trong 10 năm và sau đó không có giá trị cứu hộ, hầu hết các công ty sẽ trích khấu hao tài sản theo tỷ giá 10.000 $ mỗi năm. Điều này được gọi là phương pháp đường thẳng của khấu hao.

Đối với các mục đích thuế thu nhập, Sở Thuế Vụ đã xác định số năm mà tài sản khác nhau sẽ hữu ích và nó giả định sẽ không có giá trị cứu hộ. IRS cũng cho phép các công ty để có trích khấu hao lớn hơn trong những năm trước và các khoản trích nhỏ hơn trong những năm sau này của cuộc sống của các tài sản.

Điều này được gọi là khấu hao nhanh. Như bạn có thể ghi nhận từ những thông tin trên, trong bất kỳ một năm chi phí khấu hao trên các báo cáo tài chính sẽ khác nhau từ các chi phí khấu hao trên tờ khai thuế thu nhập. Tuy nhiên, trong cuộc sống của một tài sản, tổng chi phí khấu hao sẽ được như vậy. Kế toán tham khảo này là một sự khác biệt thời gian.    

>> Tham khảo thêm: Hạch toán giá trị phế liệu 

trích khấu hao tài sản cố định đơn vị hcsn

trích khấu hao tài sản cố định vô hình

trích khấu hao tài sản cố định mới nhất

trích khấu hao tài sản cố định 2012

trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

trích khấu hao tài sản cố định 2013

trích khấu hao tài sản cố định là gì

trích khấu hao tài sản cố định để làm gì

 

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]