2017/03/03 Bình luận : Lượt xem: 2828
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Tín dụng là gì? Sản phẩm tiền gửi cho một gian hàng tại thương mại trong tương lai cho một tài sản? Trong bối cảnh các khoản ghi nợ và tín dụng, tín dụng là một lần đi vào phía bên phải của một tài khoản.

Sản phẩm tiền gửi cho một gian hàng tại thương mại trong tương lai cho một tài sản?

Các khoản tiền gửi cho một gian hàng tại triển lãm thương mại trong tương lai là một tài sản cho đến khi triển lãm thương mại xảy ra. 

Một khi các chương trình thương mại xảy ra số tiền đặt cọc sẽ được di chuyển từ bảng cân đối tài khoản tài sản cho một báo cáo thu nhập chi tiêu tại trung tâm kế toán thủ đức

Tín dụng là gì?

Trong kế toán có một số ý nghĩa của một khoản tín dụng . 

Trong bối cảnh các khoản ghi nợ và tín dụng, tín dụng là một lần đi vào phía bên phải của một tài khoản. Ví dụ, kế toán sẽ rõ rằng một thanh toán trên hóa đơn xuất sắc của công ty sẽ được ghi lại với một khoản tín dụng cho tiền mặt và một thẻ ghi nợ để tài khoản phải trả . Kế toán cũng cho rằng một số dư là số dư khả năng cho trách nhiệm hữu tài khoản và doanh thu. 

Một tín dụng cũng được sử dụng khi một khách hàng trả về một số mặt hàng mới mua. Ví dụ, người bán có thể nói với khách hàng rằng một khoản tín dụng sẽ được cấp cho các hàng trả lại. Người bán sau đó xử lý một bản ghi nhớ tín dụng mà sẽ được ghi nhận như một khoản tín dụng trong các khoản phải thu hồ sơ. 

Các từ tín dụng , như trái ngược với một tín dụng , có thể tham khảo các điều khoản của dịch bán hàng mà khách hàng được phép trả vào một ngày sau đó. Tín dụng cũng có thể tham khảo khả năng của công ty để vay tiền.

Để hiểu hơn vấn đề này mời bạn tham gia khoá học kế toán tại Hải Phòng


Cùng bình luận !