Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_eng' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Tìm trung bình của một loạt các con số excel 2003
2016/03/16 Bình luận : Lượt xem: 2330
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Làm thế nào để Tìm trung bình của một loạt các con số excel 2003. Sau đây hướng dẫn và phân tích định hướng sử dụng công thức.

Tìm trung bình của một loạt các con số

Các Trung bình hàm tính trung bình cộng của một dãy số. Các chức năng trung bình có thể được lựa chọn từ trình đơn thả xuống AutoSum.

Để tính trung bình của một loạt các dữ liệu:

Nhập số điện thoại để được bao gồm trong các công thức trong tế bào riêng biệt của cột B (loại 128 trong ô B2, 345 trong ô B3, 243 trong ô B4, 97 trong ô B5, và 187 ô B6).
Nhấp vào ô đầu tiên (B2) để được bao gồm trong công thức.
Sử dụng phương pháp điểm-nhấp chuột kéo, kéo chuột để xác định một loạt các tế bào từ tế bào B2 qua ô B6.
Trên tiêu chuẩn thanh công cụ, nhấp chuột vào phần thả xuống của AutoSum nút.

Các AutoSum Nút

Chọn chức năng trung bình trong danh sách chức năng thả xuống.

Xác định Phạm vi di động để tính trung bình

Trung bình của các số được thêm vào B7 tế bào, hoặc tế bào ngay lập tức bên dưới phạm vi định nghĩa của các con số.
Chú ý công thức, = AVERAGE (B2: B6) , đã được xác định để B7 tế bào.

Tính trung bình của một dãy di động

>> Hướng dẫn tìm tổng các dữ liệu excel 2003


Cùng bình luận !


 

Giới thiệu chung Các khoá học kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ
CÔNG TY kế toán hà nội thành lập năm 2005  chuyên dạy học kế toán thực tế với 10 năm kinh nghiệm và 30 cơ sở trên toàn quốc. Liên tục dành được giải thưởng thương hiệu uy tín do người tiêu dùng bình chọn.

 Khóa học kế toán tổng hợp
 Khoá học kế toán thực hành
 Khoá học kế toán thuế
 Khoá học kế toán trên excel

 Khoá học kế toán máy misa

 

htkk moi nhat

Làm báo cáo tài chính
 Kế toán thuế trọn gói
 Làm kế toán nội bộ
 Kế toán thuế

Trụ sở chính: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://dichvuketoanhn.net/

 

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]