2016/03/16 Bình luận : Lượt xem: 2751
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Làm thế nào để Tìm trung bình của một loạt các con số excel 2003. Sau đây hướng dẫn và phân tích định hướng sử dụng công thức.

Tìm trung bình của một loạt các con số

Các Trung bình hàm tính trung bình cộng của một dãy số. Các chức năng trung bình có thể được lựa chọn từ trình đơn thả xuống AutoSum.

Để tính trung bình của một loạt các dữ liệu:

Nhập số điện thoại để được bao gồm trong các công thức trong tế bào riêng biệt của cột B (loại 128 trong ô B2, 345 trong ô B3, 243 trong ô B4, 97 trong ô B5, và 187 ô B6).
Nhấp vào ô đầu tiên (B2) để được bao gồm trong công thức.
Sử dụng phương pháp điểm-nhấp chuột kéo, kéo chuột để xác định một loạt các tế bào từ tế bào B2 qua ô B6.
Trên tiêu chuẩn thanh công cụ, nhấp chuột vào phần thả xuống của AutoSum nút.

Các AutoSum Nút

Chọn chức năng trung bình trong danh sách chức năng thả xuống.

Xác định Phạm vi di động để tính trung bình

Trung bình của các số được thêm vào B7 tế bào, hoặc tế bào ngay lập tức bên dưới phạm vi định nghĩa của các con số.
Chú ý công thức, = AVERAGE (B2: B6) , đã được xác định để B7 tế bào.

Tính trung bình của một dãy di động

>> Hướng dẫn tìm tổng các dữ liệu excel 2003


Cùng bình luận !