2016/03/16 Bình luận : Lượt xem: 2604
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dẫn và phương pháp Tìm tổng của một loạt các dữ liệu excel 2003 bằng các hàm chức năng.

Tìm tổng của một loạt các dữ liệu excel 2003

Các chức năng AutoSum cho phép bạn tạo ra một công thức bao gồm một tế bào tế bào nhiều-nhiều trong một cột, ví dụ, hoặc nhiều tế bào trong một hàng.

AutoSum nút

Để tính toán AutoSum của một loạt các dữ liệu:

Nhập số điện thoại để được bao gồm trong các công thức trong tế bào riêng biệt của cột B (loại 128 trong ô B2, 345 trong ô B3, 243 trong ô B4, 97 trong ô B5, và 187 ô B6).


Nhấp vào ô đầu tiên (B2) để được bao gồm trong công thức.


Sử dụng phương pháp điểm-nhấp chuột kéo, kéo chuột để xác định một loạt các tế bào từ tế bào B2 qua ô B6.
Trên tiêu chuẩn thanh công cụ, nhấp vào Sum nút.


Các tổng của các số được thêm vào B7 tế bào, hoặc tế bào ngay lập tức bên dưới phạm vi định nghĩa của các con số.


Chú ý công thức, = SUM (B2: B6) , đã được xác định để B7 tế bào.

AutoSum của một dãy

Excel sẽ không luôn luôn cho bạn nếu chức năng của bạn có chứa một lỗi, vì vậy nó là vào bạn để kiểm tra tất cả các chức năng của bạn. Để tìm hiểu làm thế nào để làm điều này, đọc đúp Kiểm tra công thức của bạn bài học từ chúng tôi Excel công thức hướng dẫn.

>> Các hàm chức năng của excel 2003

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !