2017/07/11 Bình luận : Lượt xem: 2222
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Thêm năm cho đến nay trong excel Để thêm một số năm nhất định cho một ngày, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên chức năng DATE, với sự trợ giúp từ các chức năng YEAR, MONTH và DAY.

Thêm năm cho đến nay trong excel

Công thức chung 
= DATE ( YEAR ( ngày ) + năm , MONTH ( ngày ), DAY ( ngày ))
Giải trình 
Để thêm một số năm nhất định cho một ngày, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên chức năng DATE, với sự trợ giúp từ các chức năng YEAR, MONTH và DAY.

biên bản vụ việc

mau xac nhan cong no

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D5 là:

= NGÀY ( NĂM ( B5 ) + C5 , THÁNG ( B5 ), NGÀY ( B5 ))
Công thức này hoạt động như thế nào

Làm việc từ trong ra ngoài, các chức năng YEAR, MONTH, DAY trích xuất các thành phần ngày tương ứng:

= NĂM ( B5 )  //  1960 
= THÁNG ( B5 )  //  3 
= NGÀY ( B5 )  //  8
Ở mức bên ngoài, chức năng DATE chỉ đơn giản là lắp ráp các giá trị của các thành phần trở lại vào ngày Excel hợp lệ. Để thêm năm cho ngày, chúng ta chỉ cần thêm giá trị trong C5 vào thành phần năm trước khi tái lắp ráp:

add-years.png

= NGÀY ( NĂM ( B5 ) + C5 , THÁNG ( B5 ), NGÀY ( B5 ))
Công thức sau đó được giải quyết như sau:

= DATE ( 1960 + 10 , 3 , 8 ) 
= DATE ( 1970 , 3 , 8 ) 
= 8 - Mar - 1970
Lưu ý: nếu bạn cần phải thêm một "chẵn" nhiều lần trong 12 tháng cho một ngày (ví dụ 12, 24, 36, 48, vv), bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản hơn nhiều dựa trên chức năng EDATE . Xem:  thêm tháng vào một ngày .


Cùng bình luận !