Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Thay đổi sự xuất hiện của Sparkline
2016/02/15 Bình luận : Lượt xem: 5946
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Thay đổi sự xuất hiện của Sparkline Chọn Sparkline Để hiển thị các điểm trên Sparkline Thiết kế tab Kiểm tra mỗi tùy chọn mà bạn muốn hiển thị

Thay đổi sự xuất hiện của Sparkline

Sau đây KE TOAN HA NOI hướng dẫn các bạn làm thay đổi sự xuất hiện của Sparkline trên excel 2010.

Để hiển thị các điểm trên Sparkline:

Một số điểm trên Sparkline có thể được nhấn mạnh với các dấu -Hoặc chấm làm các Sparkline dễ đọc hơn. Ví dụ, trong một đường với rất nhiều thăng trầm , khó có thể nói với những người thân là những điểm cao nhất và thấp nhất, nhưng nếu bạn hiển thị các điểm cao và thấp điểm sẽ dễ dàng nhận ra chúng.

Chọn Sparkline bạn muốn thay đổi. Nếu chúng được nhóm lại , bạn chỉ cần chọn một trong số họ.


Xác định vị trí Hiện nhóm trong Thiết kế tab.


Di chuột qua các khác nhau hộp kiểm tra để xem mô tả của mỗi người.

 

Thay-doi-Sparkline

 

Kiểm tra mỗi tùy chọn mà bạn muốn hiển thị. Các Sparkline sẽ cập nhật để hiển thị các tùy chọn đã chọn.

 

Thay-doi-Sparkline1

Để thay đổi phong cách:

Chọn Sparkline bạn muốn thay đổi.


Xác định vị trí Phong cách nhóm trong Thiết kế tab.


Nhấp vào More mũi tên thả xuống để hiển thị tất cả các phong cách có sẵn.

/Thay-doi-Sparkline2

 

Chọn mong muốn phong cách .

Thay-doi-Sparkline3

Các Sparkline sẽ cập nhật để thể hiện phong cách lựa chọn.

 

Thay-doi-Sparkline4

 

Để thay đổi kiểu Sparkline:

Chọn Sparkline bạn muốn thay đổi.


Xác định vị trí các Loại nhóm trong Thiết kế tab.


Chọn mong muốn loại ( cột, ví dụ).

Thay-doi-Sparkline5

 

Các Sparkline sẽ cập nhật để phản ánh các loại hình mới.

Thay-doi-Sparkline7


Một số loại Sparkline sẽ tốt hơn hoặc tồi tệ hơn cho một số loại dữ liệu. Ví dụ, Win / Loss là phù hợp nhất với dữ liệu mà có thể được tích cực và tiêu cực giá trị (như thu nhập ròng ).

>> Tham khảo thêm : Cách tạo Sparkline excel 2013

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]