Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Làm việc với Sparklines excel 2010 - 2013
2016/02/15 Bình luận : Lượt xem: 3151
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dẫn Làm việc với Sparklines excel 2010 - 2013 Tạo Sparklines trong Excel 2010 phương pháp tạo ra Sparklines

Làm việc với Sparklines

Tạo Sparkline như thế nào ?

Video: Tạo Sparklines trong Excel 2010
Launch video! Chương trình TIN HỌC VĂN PHÒNG MIỄN PHÍ.
Sparklines đã được giới thiệu trong Excel 2010 là một thay thế cho các bảng xếp hạng. Không giống như một biểu đồ truyền thống, một Sparkline được đặt bên trong một tế bào , cho phép bạn dễ dàng tạo ra một số lượng lớn các Sparkline (ví dụ, một ngày mỗi hàng ).

Tùy chọn: Bạn có thể tải về này ví dụ cho thực hành thêm.

Các loại Sparkline

Có ba loại Sparkline: dòng , cột , và Win / Loss . Dòng và Cột làm việc giống như dòng và cột bảng xếp hạng . Win / lỗ tương tự như cột , ngoại trừ nó chỉ cho thấy cho dù mỗi giá trị là tích cực hay tiêu cực thay vì cách cao hay thấp các giá trị. Tất cả ba loại có thể hiển thị các dấu hiệu tại các điểm-như quan trọng như cao nhất và thấp nhất điểm để làm cho họ dễ dàng hơn để đọc.

Tại sao sử dụng Sparkline?

Sparklines là về cơ bản các bảng xếp hạng , vậy tại sao bạn sẽ muốn sử dụng Sparkline thay vì bảng xếp hạng? Sparklines có một số lợi thế mà làm cho họ thuận tiện hơn trong nhiều trường hợp. Hãy nói rằng bạn có 1.000 dòng dữ liệu. Nếu bạn đặt một Sparkline trên mỗi hàng, nó sẽ ngay bên cạnh nó dữ liệu nguồn , làm cho nó dễ dàng để xem mối quan hệ giữa các số và các Sparkline. Nếu bạn sử dụng một biểu đồ truyền thống, nó sẽ cần phải có 1.000 dòng dữ liệu để đại diện cho tất cả các hàng, và có thể bạn sẽ cần phải làm rất nhiều di chuyển để tìm kiếm dữ liệu có liên quan trong bảng tính.

Sparklines là lý tưởng cho các tình huống mà bạn muốn làm cho các dữ liệu rõ ràng hơn và nhiều hơn nữa bắt mắt , và nơi mà bạn không cần tất cả các tính năng của một biểu đồ đầy đủ. Mặt khác, các biểu đồ lý tưởng cho các tình huống mà bạn muốn đại diện cho dữ liệu trong chi tiết hơn , và họ thường là tốt hơn cho việc so sánh khác nhau loạt dữ liệu .

Để tạo Sparkline ta làm theo các bước sau:

- Nói chung, bạn sẽ có một Sparkline cho mỗi hàng, nhưng bạn có thể tạo ra như nhiều như bạn muốn trong bất kỳ vị trí nào bạn muốn. Cũng giống như với công thức , nó thường dễ dàng nhất để tạo ra một Sparkline đơn và sau đó sử dụng Fill Handle để tự động tạo ra Sparkline cho các hàng còn lại.

- Chọn các tế bào bạn sẽ cần cho Sparkline đầu tiên . Trong ví dụ này, chúng ta đang tạo một Sparkline cho Kathy Albertson, vì vậy chúng tôi sẽ chọn dữ liệu bán hàng của mình.

tao-Sparkline

- Nhấp vào Insert tab.


- Trong Sparklines nhóm, chọn dòng . Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

tao-Sparkline1

 

Hãy chắc chắn rằng các điểm chèn là bên cạnh Location Phạm vi .


Nhấp vào tế bào nơi bạn muốn Sparkline được. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chọn ô bên phải của ô được chọn.

tao-Sparkline2

Nhấn OK . Các Sparkline sẽ xuất hiện trong tài liệu.


Nhấp và kéo fill handle xuống.

tao-Sparkline3.

Sparklines sẽ được tạo ra cho các hàng còn lại.

tao-Sparkline4

>> Tham khảo thêm : Hướng dẫn sử dụng presets dạng có điều kiện

Chúc bạn thành công !

 


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]