Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Tải lên tập tin vào Google Drive 2016
2016/03/09 Bình luận : Lượt xem: 7153
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dẫn Tải lên tập tin vào Google Drive 2016 các tập tin đồng bộ Microsoft Word hoặc Excel Google Drive cung cấp cho bạn 15 GB (15 GB) không gian lưu trữ miễn phí

Tải lên và các tập tin đồng bộ

Google Drive làm cho nó dễ dàng để lưu trữ và truy cập các tập tin của bạn trực tuyến trong các đám mây , cho phép bạn truy cập chúng từ bất kỳ máy tính có kết nối Internet. Nếu bạn tải lên các tập tin từ các chương trình tương thích như Microsoft Word hoặc Excel, bạn thậm chí có thể chỉnh sửa chúng trong Google Drive. Xem video dưới đây để tìm hiểu làm thế nào để tải lên tập tin vào Google Drive.

Tải lên tập tin vào Google Drive

Google Drive cung cấp cho bạn 15 GB (15 GB) không gian lưu trữ miễn phí để tải lên các tập tin từ máy tính của bạn và lưu trữ chúng trong các đám mây. Có hai loại chính của tập tin mà bạn có thể lưu trữ trên Google Drive của bạn:

File bạn có thể chỉnh sửa , như các tập tin Microsoft Office, PDF, và các tập tin dựa trên văn bản khác
Tập tin mà bạn không thể chỉnh sửa, như âm nhạc, video, tài liệu lưu trữ nén (file .zip), và hầu hết các file khác
Khi bạn tải lên một tập tin không có vấn đề gì loại tập tin đó là vì bạn sẽ có thể quản lý , tổ chức , chia sẻ , và truy cập nó từ bất cứ nơi nào. Và bởi vì các tập tin trên Google Drive được đồng bộ hóa giữa các thiết bị của bạn, bạn sẽ luôn thấy các phiên bản gần đây nhất của một tập tin.

Bạn cũng có thể xem trước nhiều loại tập tin khác nhau, thậm chí nếu bạn không có các phần mềm cần thiết cho tập tin đó trên máy tính của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Google Drive để xem trước một tập tin Photoshop, ngay cả khi Photoshop không được cài đặt trên máy tính hiện tại của bạn.

Chuyển đổi file sang các định dạng Google Drive

Nếu bạn đang tải lên các tập tin bạn có kế hoạch để chỉnh sửa trực tuyến, bạn sẽ cần phải chuyển đổi chúng sang định dạng Google Drive. Chuyển đổi cho phép bạn chỉnh sửa một tập tin và cộng tác với những người khác một cách dễ dàng. Chỉ có loại giống như tập tin nhất định các tập tin MS Office và các tài liệu PDF-có thể được chuyển đổi sang định dạng Google Drive.

Thật không may, việc chuyển đổi này không phải lúc nào cũng hoàn hảo . Tùy thuộc vào mức độ định dạng được sử dụng trong các tài liệu gốc, các tài liệu chuyển đổi có thể quay ra nhìn khá khác nhau, như trong ví dụ dưới đây.

dong-bo-google-driver

Thay đổi chuyển đổi không phải là luôn luôn chỉ cần mỹ phẩm-thậm chí bạn có thể bị mất thông tin từ tập tin gốc. Bạn nên luôn luôn xem xét một tập tin đó là được chuyển đổi trước khi chia sẻ nó với những người khác. Hãy nhớ rằng, bạn luôn có những lựa chọn để lưu trữ các tập tin của bạn trong họ định dạng tập tin ban đầu nếu bạn không muốn chỉnh sửa file trực tuyến.

>> Hướng dẫn sử dụng theme google docs

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]