2016/01/11 Bình luận : Lượt xem: 9380
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Danh sáchTài khoản kế toán phải thu nội bộ năm 2015 - 2016. Kế toán viên nắm rõ để hạch toán cho chính xác.

Tài khoản kế toán phải thu nội bộ 2016

 Liệt kê danh sách tài khoản phải thu nội bộ năm 2015 -2016 cho doanh nghiệp. Khi làm kế toán nội bộ bạn cần lưu ý, làm cho chính xác.

KẾ TOÁN PHẢI THU NỘI BỘ

Diễn giải

TK NỢ

TK CÓ

Chi hộ, trả hộ doanh nghiệp cấp trên và các đơn vị nội bộ khác

136 hạch toán cấp dưới

111,112

Nhận được thông báo đơn vị cấp trên về số quỹ khen thưởng, phúc lợi được cấp

353

Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp ( được phân cấp ghi nhận doanh thu)

511,333

Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp ( không được phân cấp ghi nhận doanh thu)

154,155,156,333

Khi nhận được tiền, vật tư, tài sản của cấp trên hoặc doanh nghiệp nội bộ khác thanh toán về khoản phải thu

111,112,152,153

136 hạch toán cấp dưới

Bù trừ công nợ phải thu nội bộ với khoản phải trả nội bộ cùng 1 đối tượng

336

Giao vốn bằng tiền , tài sản cho đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân

136 hạch toán cấp trên

111,112,211 ( lưu ý nợ 214 )

Giao vốn bằng tiền , tài sản cho đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc nhận vốn kinh doanh trực tiếp từ ngân sách nhà nước

411

Cấp kinh phí sự nghiệp, dự án cho đơn vị cấp dưới

111,112,461

Bán sản phẩm,hàng hóa ghi nhận doanh thu tại thời điểm chuyển giao

511,333

Bán sản phẩm,hàng hóa không ghi nhận doanh thu tại thời điểm chuyển giao

154,155,156,333

Nhận được thông báo đã tiêu thụ hàng ( trường hợp không ghi nhận tại thời điểm chuyển giao)

511

Khoản phải thu về lãi của HĐSX ở đơn vị cấp dưới

421

Chi hộ, trả hộ các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân

111,112

Nhận tiền do đơn vị hạch toán phụ thuộc hoàn vốn KD

111.112

136 hạch toán cấp trên

Căn cứ vào báo cáo của đơn vị hạch toán phụ thuộc về vốn kinh doanh đơn vị phụ thuộc đã nộp vào NSNN theo sự ủy quyền của cấp trên

411

Nhận được tiền do đơn vị cấp dưới nộp lên về lãi kinh doanh, thanh toán chi hộ, thu hộ

111.112

Bù trừ công nợ phải thu nội bộ với khoản phải trả nội bộ cùng 1 đối tượng

336

 

>> Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế 


Cùng bình luận !