2016/01/11 Bình luận : Lượt xem: 8456
Danh sáchTài khoản kế toán phải thu nội bộ năm 2015 - 2016. Kế toán viên nắm rõ để hạch toán cho chính xác.

Tài khoản kế toán phải thu nội bộ 2016

 Liệt kê danh sách tài khoản phải thu nội bộ năm 2015 -2016 cho doanh nghiệp. Khi làm kế toán nội bộ bạn cần lưu ý, làm cho chính xác.

KẾ TOÁN PHẢI THU NỘI BỘ

Diễn giải

TK NỢ

TK CÓ

Chi hộ, trả hộ doanh nghiệp cấp trên và các đơn vị nội bộ khác

136 hạch toán cấp dưới

111,112

Nhận được thông báo đơn vị cấp trên về số quỹ khen thưởng, phúc lợi được cấp

353

Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp ( được phân cấp ghi nhận doanh thu)

511,333

Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp ( không được phân cấp ghi nhận doanh thu)

154,155,156,333

Khi nhận được tiền, vật tư, tài sản của cấp trên hoặc doanh nghiệp nội bộ khác thanh toán về khoản phải thu

111,112,152,153

136 hạch toán cấp dưới

Bù trừ công nợ phải thu nội bộ với khoản phải trả nội bộ cùng 1 đối tượng

336

Giao vốn bằng tiền , tài sản cho đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân

136 hạch toán cấp trên

111,112,211 ( lưu ý nợ 214 )

Giao vốn bằng tiền , tài sản cho đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc nhận vốn kinh doanh trực tiếp từ ngân sách nhà nước

411

Cấp kinh phí sự nghiệp, dự án cho đơn vị cấp dưới

111,112,461

Bán sản phẩm,hàng hóa ghi nhận doanh thu tại thời điểm chuyển giao

511,333

Bán sản phẩm,hàng hóa không ghi nhận doanh thu tại thời điểm chuyển giao

154,155,156,333

Nhận được thông báo đã tiêu thụ hàng ( trường hợp không ghi nhận tại thời điểm chuyển giao)

511

Khoản phải thu về lãi của HĐSX ở đơn vị cấp dưới

421

Chi hộ, trả hộ các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân

111,112

Nhận tiền do đơn vị hạch toán phụ thuộc hoàn vốn KD

111.112

136 hạch toán cấp trên

Căn cứ vào báo cáo của đơn vị hạch toán phụ thuộc về vốn kinh doanh đơn vị phụ thuộc đã nộp vào NSNN theo sự ủy quyền của cấp trên

411

Nhận được tiền do đơn vị cấp dưới nộp lên về lãi kinh doanh, thanh toán chi hộ, thu hộ

111.112

Bù trừ công nợ phải thu nội bộ với khoản phải trả nội bộ cùng 1 đối tượng

336

 

>> Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế 


Cùng bình luận !


 

Giới thiệu chung Các khoá học kế toán Các gói dịch vụ kế toán Thông tin liên hệ
CÔNG TY kế toán hà nội thành lập năm 2005  chuyên dạy học kế toán thực tế với 10 năm kinh nghiệm và 30 cơ sở trên toàn quốc. Liên tục dành được giải thưởng thương hiệu uy tín do người tiêu dùng bình chọn.

 Khóa học kế toán tổng hợp
 Khoá học kế toán thực hành
 Khoá học kế toán thuế
 Khoá học kế toán trên excel

 Khoá học kế toán máy misa

 

htkk moi nhat

Làm báo cáo tài chính
 Kế toán thuế trọn gói
 Làm kế toán nội bộ
 Kế toán thuế

Trụ sở chính: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
 Hotline : 0982 686 028
 Email : Vanhai688@gmail.com

Website : http://dichvuketoanhn.net/