2017/05/19 Bình luận : Lượt xem: 2659
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Sự khác biệt giữa một khoản nợ phải trả và một trái phiếu phải trả là gì? Đối với mục đích kế toán, một khoản nợ phải trả và một trái phiếu phải trả tương tự

Sự khác biệt giữa một khoản nợ phải trả và một trái phiếu phải trả là gì?

Đối với mục đích kế toán, một khoản nợ phải trả và một trái phiếu phải trả tương tự. Nghĩa là, cả hai đều là 1) văn bản hứa hẹn trả lãi và trả nợ gốc hoặc khoản tiền đến hạn vào các ngày trong tương lai được xác định, 2) cả hai được báo cáo là nợ phải trả , và 3) lãi phát sinh như là nợ phải trả  cho khoa hoc ke toan o hai phong

Nếu trái phiếu hoặc giấy nợ có kỳ hạn đến hạn hoặc đến hạn thanh toán trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán và việc thanh toán sẽ làm giảm vốn lưu động , thì trái phiếu hoặc giấy tờ sẽ được báo cáo là nợ phải trả. Nếu trái phiếu hoặc khoản nợ không đến hạn trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính hoặc nếu ngày đến hạn thanh toán trong vòng một năm nhưng sẽ không làm giảm vốn lưu động khi đến hạn, Nó sẽ được báo cáo như một khoản nợ dài hạn . (Ví dụ, có thể có một quỹ chiết khấu trái phiếu hoặc một thỏa thuận chính thức để tái tài trợ nợ với nợ dài hạn mới hoặc cổ phiếu .) 

Bên ngoài kế toán, tôi chắc chắn có sự khác biệt. Ví dụ lop hoc ke toan tai vinh phuc nợ có thời gian đáo hạn ban đầu ít hơn một năm có thể là một lưu ý. Tuy nhiên, một số ghi chú có thể dài hơn một năm. Chứng khoán nợ của chính phủ có thể là các hóa đơn, trái phiếu hoặc trái phiếu tùy thuộc vào ngày đáo hạn ban đầu của bảo đảm nợ. Có lẽ một số ghi chú không chỉ định sự quan tâm. ) Bên ngoài kế toán, tôi chắc chắn có sự khác biệt. Ví dụ, nợ có thời gian đáo hạn ban đầu ít hơn một năm có thể là một lưu ý. Tuy nhiên, một số ghi chú có thể dài hơn một năm. Chứng khoán nợ của chính phủ có thể là các hóa đơn, trái phiếu hoặc trái phiếu tùy thuộc vào ngày đáo hạn ban đầu của bảo đảm nợ. Có lẽ một số ghi chú không chỉ định sự quan tâm. ) Bên ngoài kế toán, tôi chắc chắn có sự khác biệt. Ví dụ, nợ có thời gian đáo hạn ban đầu ít hơn một năm có thể là một lưu ý. Tuy nhiên, một số ghi chú có thể dài hơn một năm. Chứng khoán nợ của chính phủ có thể là các hóa đơn, trái phiếu hoặc trái phiếu tùy thuộc vào ngày đáo hạn ban đầu của bảo đảm nợ. Có lẽ một số ghi chú không chỉ định sự quan tâm.

Điều kiện nào khiến giảm giá trái phiếu phải trả?

Chiết khấu trái phiếu phải trả xảy ra khi lãi suất của trái phiếu được xác định thấp hơn lãi suất của thị trường trái phiếu cho việc học kế toán tại hải dương

Nếu phát hành trái phiếu trị giá 1.000.000 đô la hứa hẹn trả lãi 8% mỗi năm và thị trường trái phiếu yêu cầu 8.125%, trái phiếu sẽ bán dưới 1.000.000 đô la. Chênh lệch giữa mệnh giá 1.000.000 đô la và số tiền mà thị trường trái phiếu sẵn sàng trả là chiết khấu trái phiếu phải trả. 

Số tiền chiết khấu là một phần của 1) số năm trước khi trái phiếu đáo hạn, và 2) chênh lệch lãi suất của trái phiếu và lãi suất thị trường.


Cùng bình luận !