2016/03/16 Bình luận : Lượt xem: 2906
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Cách sử dụng và Hướng dẫn Sử dụng chức năng SUM AVG excel 2003

Sử dụng chức năng SUM AVG exel 2003

Một chức năng là một công thức được xác định trước giúp thực hiện các chức năng toán học thông thường. Chức năng giúp bạn tiết kiệm thời gian của văn bản công thức dài. Bạn có thể sử dụng một chức năng của Excel được gọi là trung bình , ví dụ, để nhanh chóng tìm thấy trung bình của dãy số. Hoặc bạn có thể sử dụng Sum chức năng để tìm tổng của một dãy ô. Excel 2003 có chứa rất nhiều chức năng khác nhau.

Mỗi chức năng có một thứ tự cụ thể, được gọi là cú pháp , mà phải được thực hiện nghiêm túc cho các chức năng để làm việc một cách chính xác.

Để Cú pháp:

Tất cả các chức năng bắt đầu bằng dấu =.
Sau dấu =, xác định tên hàm (ví dụ, Sum).
Thêm một hoặc nhiều đối số -numbers, văn bản, tài liệu tham khảo hoặc kín tế bào bằng dấu ngoặc đơn. Nếu có nhiều hơn một đối số, tách từng bởi dấu phẩy.
Một ví dụ về một hàm với một đối số cho biết thêm rằng một loạt các tế bào, B3 qua B10:

Chức năng Với Một Luận

Một ví dụ về một hàm với nhiều hơn một đối rằng tính trung bình cộng của các số trong một loạt các tế bào, B3 qua B10 và C3 qua C10:

Chức năng Với Hai Arguments

Excel theo nghĩa đen có hàng trăm khác nhau chức năng để hỗ trợ tính toán của bạn. Công thức xây dựng có thể được khó khăn và tốn thời gian. Chức năng của Excel có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và nhức đầu.

>> Tham chiếu tuyệt đối tỏng excel

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !