Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Setup giao diện cho theme powerpoint 2010 2013
2016/03/03 Bình luận : Lượt xem: 3518
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
cài đặt và Setup giao diện cho theme powerpoint 2010 2013 màu sắc , phông chữ , hiệu ứng , và themes đẹp nhất cho powerpoint của bạn.

Setup giao diện cho theme powerpoint

Một chủ đề là một tập hợp các màu sắc , phông chữ , hiệu ứng , và nhiều hơn nữa có thể được áp dụng cho bạn toàn bộ trình bày để cho nó một cái nhìn nhất quán, chuyên nghiệp. Bạn đã được sử dụng một chủ đề, ngay cả khi bạn không biết nó: mặc định Office theme, trong đó bao gồm một nền trắng, phông chữ Calibri, và văn bản chủ yếu là màu đen. Chủ đề có thể được áp dụng hoặc thay đổi bất cứ lúc nào.

Tùy chọn: Bạn có thể tải về này ví dụ cho thực hành thêm.

yếu tố chủ đề

Mỗi chủ đề, bao gồm cả PowerPoint mặc định theme-có văn phòng riêng của mình các yếu tố chủ đề . Những yếu tố này là:

Màu sắc chủ đề (có sẵn từ mỗi màu menu)

 

cai-dat-giao-dien-cho-them

Fonts Theme (có sẵn từ các Font menu)

cai-dat-giao-dien-cho-them1

Styles Shape (có sẵn trong định dạng tab khi bạn nhấp vào một hình dạng)

cai-dat-giao-dien-cho-them2

Tại sao sử dụng các yếu tố chủ đề?

Nếu bạn đang sử dụng các yếu tố chủ đề, có thể bạn sẽ tìm thấy rằng bài diễn thuyết của bạn có vẻ khá tốt. Tất cả các màu sắc sẽ làm việc tốt với nhau, có nghĩa là bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian định dạng trình bày của bạn. Nhưng có một lý do tuyệt vời để sử dụng các yếu tố chủ đề: Khi bạn chuyển sang một chủ đề khác nhau, tất cả những yếu tố này sẽ cập nhật để phản ánh các chủ đề mới. Bạn mạnh có thể thay đổi giao diện của bài trình bày của bạn chỉ trong một vài cú nhấp chuột.

cai-dat-giao-dien-cho-them3

Hãy nhớ rằng, màu sắc và phông chữ sẽ chỉ cập nhật nếu bạn đang sử dụng phông chữ chủ đề hoặc màu sắc chủ đề . Nếu bạn chọn một trong các màu tiêu chuẩn hoặc bất kỳ của các phông chữ mà không phải là các phông chữ chủ đề , văn bản của bạn sẽ không thay đổi khi bạn thay đổi chủ đề. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đang tạo ra một biểu tượng hoặc tiêu đề mà luôn luôn cần phải giống nhau, giống như trong các mẫu dưới đây.

cai-dat-giao-dien-cho-them4

Chủ đề và bố trí slide

Như bạn có thể nhìn thấy từ hai khác nhau slide tiêu đề trên, chủ đề cũng ảnh hưởng đến sự khác nhau bố trí slide .

cai-dat-giao-dien-cho-them5

 

Nếu bạn áp dụng một chủ đề trước khi bạn bắt đầu xây dựng bài thuyết trình của bạn, bạn sẽ có thể sắp xếp các nội dung của bạn để phù hợp với bố trí, bạn phải lựa chọn. Nếu bạn áp dụng các chủ đề sau, các hộp văn bản và giữ chỗ có thể di chuyển tùy theo chủ đề mà bạn chọn.

>> Hướng dẫn sửa đổi văn bản powerpoint

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]