2016/04/06 Bình luận : Lượt xem: 12743
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Cách xác định Phương sai khối lượng sản xuất là gì? Tại sao có phát sinh phương sai sản xuất

Phương sai khối lượng sản xuất là gì?

Các sai khối lượng sản xuất là liên kết với một hệ thống chi phí tiêu chuẩn được sử dụng bởi một số nhà sản xuất. Đúng Điều này cho thấy sự khác biệt giữa 1) của công ty ngân sách dự toán chi phí sản xuất chi phí cố định, và 2) số tiền cố định chi phí sản xuất trên cao đó đã được giao (hoặc hấp thụ) sản lượng sản xuất của công ty.

Để minh họa cho phương sai khối lượng sản xuất, chúng ta hãy giả định rằng một nhà sản xuất đã ngân sách $ 300.000 sản cố định trên không (bồi thường giám sát ', khấu hao, vv) cho các năm sắp tới.

Trong thời gian đó nó dự kiến sẽ có 30.000 máy giờ đầu ra tốt. Căn cứ vào kế hoạch này, các nhà sản xuất thiết lập một tỷ lệ chi phí sản xuất cố định $ 10 mỗi giờ máy tiêu chuẩn.

Nếu công ty thực sự tạo ra 29.000 giờ máy tiêu chuẩn đầu ra tốt, sản phẩm sẽ được giao (hoặc sẽ hấp thu) $ 290,000 của những phí sản xuất cố định. Điều này sẽ gây ra một bất lợi sản xuất khối lượng đúng của $ 10,000 ($ 300.000 ngân sách so với $ 290,000 được giao; hoặc 1.000 quá vài giờ máy tiêu chuẩn đầu ra tốt X $ 10 mỗi giờ máy tiêu chuẩn).

>> sắp xếp abc trong excel

Nếu ví dụ của chúng tôi đã nói rằng các nhà sản xuất thực sự sản xuất 32.000 giờ máy tiêu chuẩn sản lượng tốt, các sản phẩm sẽ được giao 320.000 $ của chi phí trên không sản xuất cố định so với ngân sách dự toán của $ 300.000.

Kịch bản này sẽ cho kết quả trong một thuận lợi không đúng khối lượng sản xuất của $ 20.000 (300.000 $ ngân sách so với $ 320,000 được giao; hoặc thêm 2.000 giờ máy tiêu chuẩn đầu ra tốt X $ 10 mỗi giờ máy tiêu chuẩn).    

 

>> Tham khảo thêm: Tại sao các nhà sản xuất sử dụng chi phí chuẩn

Video hướng dẫn tính vat ngược


Cùng bình luận !