2015/05/18 Bình luận : Lượt xem: 3830
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP - Quy định về hóa đơn bán hàng hóa

Chắc hẳn bạn nào đang làm kế toán thuế không còn lạ gì về Nghị Định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn chứng từ. Đây là căn cứ pháp lý để đánh giá công việc kế toán thuế của bạn đang làm là đúng hay sai.

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP - Quy định về hóa đơn bán hàng hóa sử dụng trong việc sử dụng hoá đơn trong doanh nghiệp.

Bạn đang kê khai trên phần mềm HTKK bạn sẽ thấy được có nhiều loại hoá đơn, cách thức sử dụng, kê khai quyết toán liên quan trực tiếp đến Nghị định số 51/2010/NĐ-CP này.

 Hôm nay DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIÁ RẺ giới thiệu Nghị định số 51/2010/NĐ-CP sẽ quy định rõ về :

     - Sử dụng Hóa đơn giá trị gia tăng.

   -  Sử dụng Hóa đơn bán hàng.

    - Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn.

    - Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ.

    - Lập Thông báo phát hành hóa đơn.

    - Lập Thông báo phát hành hóa đơn dành cho cục thuế.

   -  Lập Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn.

    - Lập Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn.

    - Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

   -  Lập Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân.

   -  Lập Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

   -  Lập Bảng kê quyết toán hóa đơn.

    - Lập Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn.

>> Bài tập định khoản kế toán có lời giải

Link tải về tại đây : Nghị định số 51/2010/NĐ-CP 

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !