2016/01/22 Bình luận : Lượt xem: 17851
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Mục đích của kế toán là gì? các công việc của kế toán kho, tổng hợp, thuế, xuất nhập khẩu, máy, kế toán nội bộ, hành chính sự nghiệp, kế toán trưởng.

Mục đích của kế toán là gì?


Mục đích của kế toán là để tích lũy và báo cáo thông tin tài chính về việc thực hiện, tình hình tài chính và dòng tiền của một doanh nghiệp. Thông tin này sau đó được sử dụng để đưa ra quyết định về cách thức quản lý kinh doanh, hoặc đầu tư vào nó, hoặc cho vay tiền cho nó.

Thông tin này được tích lũy trong sổ sách kế toán với các giao dịch kế toán, mà được ghi nhận hoặc thông qua các giao dịch kinh doanh được chuẩn hóa như hóa đơn của khách hàng hoặc nhà cung cấp hoá đơn, hoặc thông qua các giao dịch chuyên biệt hơn, được gọi là các mục tạp chí.

Một khi thông tin tài chính này đã được lưu trữ trong các hồ sơ kế toán, nó thường được biên dịch vào báo cáo tài chính, trong đó bao gồm các tài liệu sau:

- Báo cáo thu nhập
- Bảng cân đối kế toán 
- Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
- Tuyên bố của lợi nhuận giữ lại
- Bản tiết lộ rằng đi cùng với báo cáo tài chính
- Báo cáo tài chính được lắp ráp theo bộ quy tắc nhất định, được gọi là khuôn khổ kế toán, trong đó được biết đến nhất là Nói chung nguyên tắc kế toán được chấp nhận (GAAP) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). - - - Các kết quả được hiển thị trong báo cáo tài chính có thể thay đổi một chút, tùy thuộc vào khung được sử dụng. - - - Khung rằng một doanh nghiệp sử dụng phụ thuộc vào cái nào người nhận báo cáo tài chính muốn. Như vậy, nhà đầu tư châu Âu có thể muốn xem báo cáo tài chính dựa trên IFRS, trong khi một nhà đầu tư Mỹ có thể muốn xem báo cáo mà thực hiện theo GAAP.

Kế toán có thể tạo các báo cáo bổ sung cho các mục đích đặc biệt, chẳng hạn như việc xác định lợi nhuận trên bán của một sản phẩm, hoặc các khoản thu được từ một khu vực bán hàng cụ thể. Chúng thường được coi là các báo cáo quản lý, chứ không phải là báo cáo tài chính đã ban hành cho người ngoài.

Vì vậy, mục đích của kế toán tập trung vào việc thu thập và báo cáo tiếp theo của thông tin tài chính.

>> Tại sao bạn nên học kế toán

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !