2016/01/22 Bình luận : Lượt xem: 13199
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Một tài khoản bị đình hoãn là gì? cách định khoản hạch toán đối với một tài khoản đình hoãn trong nhật ký chung.

Một tài khoản bị đình hoãn là gì?


Một tài khoản bị đình hoãn là một tài khoản trong sổ cái chung mà tạm thời lưu trữ bất kỳ giao dịch mà có gì chắc chắn về tài khoản, trong đó họ phải được ghi lại. Khi các nhân viên kế toán điều tra và làm rõ mục đích của loại giao dịch này, nó còn thay đổi các giao dịch ra khỏi tài khoản hồi hộp và vào đúng tài khoản (s). Một mục nhập vào một tài khoản bị đình hoãn có thể là một thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.

 

Nó rất hữu ích để có một tài khoản hồi hộp, chứ không phải là không ghi lại các giao dịch ở tất cả cho đến khi có đầy đủ thông tin có sẵn để tạo ra một mục vào đúng tài khoản (s). Nếu không, không báo cáo giao dịch lớn có thể không được ghi nhận vào cuối kỳ báo cáo, kết quả là kết quả tài chính không chính xác.

Ví dụ, một khách hàng chuyển khoản thanh toán $ 1,000 nhưng không xác định mà hoá đơn mở nó có ý định trả tiền. Cho đến khi các nhân viên kế toán có thể xác định được hoá đơn tính tiền, nó tạm thời các khu $ 1,000 trong tài khoản bị đình hoãn. Trong trường hợp này, mục nhập ban đầu để đặt các quỹ trong tài khoản hồi hộp là:

     Ghi nợ    Thẻ tín dụng
Tiền mặt    $ 1000     
     Tài khoản bị đình hoãn         $ 1000

Các địa chỉ liên hệ nhân viên kế toán của khách hàng, xác định lập hóa đơn sẽ được thanh toán bằng $ 1,000, và chuyển tiền ra khỏi tài khoản hồi hộp với cụm từ này:

     Ghi nợ    Thẻ tín dụng
Tài khoản bị đình hoãn    $ 1000     
     Những tài khoản có thể nhận được         $ 1000

>> Quy trình lập báo cáo tài chính

Một ví dụ khác, một nhà cung cấp cung cấp một hóa đơn cho $ 2.500 dịch vụ, đó là phải nộp trong 30 ngày. Các nhân viên kế toán là không chắc chắn mà bộ phận sẽ được tính với các hóa đơn, vì vậy các nhân viên kế toán ghi trên hoá đơn đầu tiên sau đây, trong khi các nhà quản lý bộ phận tranh cãi ai là người chịu trách nhiệm thanh toán:

     Ghi nợ    Thẻ tín dụng
Tài khoản bị đình hoãn    $ 2500     
     Các khoản phải trả         $ 2500

Mục nhập ban đầu ghi lại các hoá đơn trong các tài khoản hệ thống thanh toán một cách kịp thời, để công ty có thể trả trong 30 ngày. Các nhà quản lý bộ phận cuối cùng quyết định rằng các tài khoản vật tư văn phòng của bộ phận bán hàng sẽ được tính phí với các chi phí, do đó, các nhân viên kế toán ghi lại các mục sau đây:

     Ghi nợ    Thẻ tín dụng
Vật tư    $ 2500     
     Tài khoản bị đình hoãn         $ 2500

Thường xuyên xem lại các mục trong một tài khoản hồi hộp, với mục tiêu chuyển giao dịch sang tài khoản thích hợp của họ càng sớm càng tốt. Nếu không, số tiền trong tài khoản có thể tăng lên tỷ lệ khá lớn, và sẽ rất khó khăn để đối phó với những tháng sau đó, đặc biệt là nếu có tài liệu tối thiểu của các lý do tại sao các giao dịch đã được ban đầu được đặt trong tài khoản. Theo đó, cần có một đo lường hàng ngày của sự cân bằng trong các tài khoản bị đình hoãn, mà các điều khiển sử dụng như kích hoạt các cuộc điều tra đang diễn ra. Hơn nữa, nó rất hữu ích để theo dõi những giao dịch được liên tục bị đẩy vào các tài khoản bị đình hoãn, do đó hệ thống có thể được tăng cường để làm cho nó dễ dàng hơn để xác định đúng các mặt hàng này trong tương lai, do đó giữ cho chúng trong các tài khoản bị đình hoãn.

Các tài khoản hồi hộp được phân loại như là một tài sản hiện tại, vì nó thường được sử dụng để lưu trữ các khoản thanh toán liên quan đến các khoản phải thu. Có thể cũng có một tài khoản hồi hộp trách nhiệm, để chứa các tài khoản phải nộp mà bố vẫn đang được quyết định. Nếu vậy, các tài khoản bị đình hoãn trách nhiệm được phân loại như là một trách nhiệm pháp lý hiện hành.

Tất cả các hạng mục tài khoản hồi hộp nên được loại bỏ vào cuối năm tài chính. Nếu không, một công ty đang phát hành báo cáo tài chính có chứa các giao dịch không xác định, và đó là do đó không chính xác.

>> Làm thế nào để dung hòa một tài khoản


Cùng bình luận !