2016/03/16 Bình luận : Lượt xem: 2365
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Bạn cần biết công việc kế toán thuế cần làm những gì. Bạn cần tham khảo ngay bài Mô tả công việc Kế toán Thuế 2016

Mô tả công việc Kế toán Thuế 

Vị trí Mô tả : Kế toán thuế

Chức năng cơ bản: Các vị trí kế toán thuế là trách nhiệm thu thập thông tin về thuế, báo cáo cho cơ quan thuế ở cấp liên bang, tiểu bang, quận hạt, và các cấp địa phương một cách kịp thời, và tư vấn quản lý về tác động thuế của các chiến lược của công ty khác nhau.

mo ta cong viec ke toan thue

 Trách nhiệm bạn thân:

Vạch ra chiến lược thuế để trì hoãn hoặc loại bỏ các khoản thuế


Tạo hệ thống thu thập dữ liệu về thuế


Hoàn thành báo cáo thuế cần thiết một cách kịp thời


Chuẩn bị và cập nhật lịch trình cung cấp thuế


Cập nhật cơ sở dữ liệu thuế công ty bán hàng là mức thuế thay đổi


Phối hợp kiểm toán của cơ quan thuế khác nhau


Nghiên cứu và quá trình sửa lỗi gây ra hồ sơ thuế không chính xác


Đàm phán với cơ quan thuế về các vấn đề thanh toán thuế


Nghiên cứu cơ sở cho các vị trí thuế được thực hiện


Tư vấn quản lý về tác động thuế của các chiến lược của công ty


Tư vấn quản lý về tác động của các luật mới về Thuế


Phối hợp công tác chuẩn bị thuế thuê ngoài


Xác định tiết kiệm thuế trong các kịch bản mua lại tiềm năng


Trình độ chuyên môn mong muốn: 3 năm kinh nghiệm kế toán thuế. Cử nhân kế toán ưa thích, hoặc nồng độ thuế trong một chương trình kế toán. Phải chi tiết theo định hướng.

Giám sát: Không


Cùng bình luận !