2016/03/17 Bình luận : Lượt xem: 14132
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Mô tả công việc Giám đốc tài chính (CFO) Phát triển các biện pháp thực hiện có hỗ trợ định hướng chiến lược của công ty hoạt động

Mô tả công việc Giám đốc tài chính (CFO) 


Vị trí Mô tả : Giám đốc tài chính (CFO)

>> sắp xếp abc trong excel

Bình luận: Nội dung của bản mô tả công việc sau đây được dựa trên giả định rằng các giám đốc tài chính có nhân sự thích hợp để giải quyết các chức năng kế toán và ngân quỹ. Nếu không, các giám đốc tài chính có lẽ là thực sự fufilling công việc của một bộ điều khiển, trong khi cũng xử lý các hoạt động quản lý tiền mặt và lập kế hoạch có nguy cơ trên mặt. Xem các bộ điều khiển  và thủ quỹ công việc giới thiệu để biết thêm thông tin. Ngoài ra, lưu ý rằng vị trí này thường được lấp đầy bởi người có nguồn gốc gây quỹ mạnh, chứ không phải là những người có chuyên môn kế toán; điều này đặc biệt có thể là trường hợp khi một bộ điều khiển mạnh mẽ là nhân viên có thể xử lý tất cả các chức năng kế toán.

Chức năng cơ bản: Các trưởng vị trí cán bộ tài chính là trách nhiệm đối với các hoạt động hành chính, tài chính và quản lý rủi ro của công ty, bao gồm việc phát triển các chiến lược tài chính và hoạt động, số liệu gắn với chiến lược đó, và tiếp tục phát triển và giám sát các hệ thống điều khiển được thiết kế để bảo vệ tài sản công ty và báo cáo kết quả tài chính chính xác. Trách nhiệm giải trình chính là:

Lập kế hoạch

Hỗ trợ trong việc xây dựng định hướng tương lai của công ty và hỗ trợ các sáng kiến ​​chiến thuật
Theo dõi và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh chiến lược


Xây dựng chiến lược tài chính và thuế


Quản lý yêu cầu vốn và quy trình ngân sách


Phát triển các biện pháp thực hiện có hỗ trợ định hướng chiến lược của công ty
hoạt động

Tham gia vào các quyết định quan trọng như là một thành viên của đội ngũ quản lý điều hành
Duy trì chiều sâu mối quan hệ với tất cả các thành viên của đội ngũ quản lý
Quản lý kế toán, nguồn nhân lực, quan hệ đầu tư, pháp lý, thuế, kho bạc và các phòng ban
Giám sát hoạt động tài chính của các công ty con và các hoạt động ngoại
Quản lý bất kỳ bên thứ ba mà các chức năng đã được bên ngoài
Giám sát hệ thống xử lý giao dịch của công ty
Thực hiện hoạt động thực hành tốt nhất
Giám sát chương trình phúc lợi nhân viên, với sự nhấn mạnh đặc biệt vào tối đa hóa một gói lợi ích chi phí-hiệu quả
Giám sát mua lại sự tích cực và đàm phán mua lại


Thông tin tài chính

Giám sát việc ban hành các thông tin tài chính
Cá nhân xem xét và phê duyệt các Mẫu 8-K, 10 K, và 10-Q hồ sơ với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái
Báo cáo kết quả tài chính cho ban giám đốc


Quản lý rủi ro

Hiểu và giảm thiểu các yếu tố quan trọng của hồ sơ rủi ro của công ty
Giám sát tất cả các vấn đề mở pháp lý liên quan của công ty, và các vấn đề pháp lý ảnh hưởng đến ngành công nghiệp
Xây dựng và giám sát hệ thống kiểm soát đáng tin cậy


Duy trì bảo hiểm thích hợp
Đảm bảo rằng các công ty tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định
Đảm bảo rằng lưu giữ hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của kiểm toán viên và các cơ quan chính phủ
vấn đề Báo cáo rủi ro đối với các ủy ban kiểm toán của ban giám đốc
Duy trì mối quan hệ với kiểm toán viên bên ngoài và điều tra phát hiện và kiến ​​nghị của họ


Kinh phí

Theo dõi số dư tiền mặt và dự báo tiền mặt
Sắp xếp cho các khoản nợ và vốn cổ phần
đầu tư kinh phí
Đầu tư các quỹ hưu trí
Các bên thứ ba

Tham gia vào cuộc gọi hội nghị với cộng đồng đầu tư


Duy trì mối quan hệ ngân hàng
Đại diện cho các công ty với các chủ ngân hàng đầu tư và các nhà đầu tư
Trình độ chuyên môn mong muốn: Các ứng cử viên giám đốc tài chính cần phải có bằng thạc sĩ về kế toán hoặc quản trị kinh doanh, kinh nghiệm kinh doanh hoặc tương đương và 10 năm kinh nghiệm chịu trách nhiệm dần dần cho một công ty lớn hoặc bộ phận của một công ty lớn. Phải có kinh nghiệm trong việc hợp tác với một đội ngũ điều hành, và có một mức độ cao về kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng miệng. Sẽ được ưu tiên những ứng viên có bằng MBA về Tài chính và Kế toán Công chứng hoặc chứng chỉ định Kế toán quản lý.

Trình độ chuyên môn khác: Nếu công ty có hoạt động rộng lớn ở nước ngoài, nó cũng có thể là cần thiết để bao gồm một yêu cầu ngôn ngữ. Nếu công ty là một doanh nghiệp nhỏ, sau đó các giám đốc tài chính cũng có thể đảm nhận vai trò của bộ điều khiển. Nếu các công ty hoạt động trong một ngành đòi hỏi kiến thức kế toán chuyên ngành, sau đó bao gồm một yêu cầu kinh nghiệm công nghiệp của ít nhất hai năm.

Điều kiện làm việc: Sẽ làm việc trong một môi trường văn phòng. Mở rộng du lịch cho các công ty con của công ty sẽ là cần thiết, cũng như cho các nhà đầu tư cho thấy con đường .

Giám sát: điều khiển , thuế quản lý, nguồn nhân lực quản lý, đầu tư đốc Quan hệ

>> Mô tả công việc kế toán dự án

 

Video: hướng dẫn tính vat ngược


Cùng bình luận !


Warning (2): Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) [Unknown, line 0]
Warning (2): Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) [Unknown, line 0]