2016/03/17 Bình luận : Lượt xem: 7302
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Mô tả công việc Giám đốc rủi ro (CRO) có một mức độ cao về kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng miệng, cũng như kiến thức mạnh mẽ của quá trình.

Mô tả công việc Giám đốc rủi ro (CRO) 


Vị trí Mô tả : Giám đốc rủi ro (CRO)

Bình luận: Bản mô tả công việc sau đây và trình độ có thể khác nhau, tùy thuộc vào bản chất của các ngành công nghiệp, trong đó công việc có vị trí và kích thước của tổ chức. Ví dụ, một vị trí CRO trong ngành ngân hàng sẽ đòi hỏi một kiến thức rộng về hoạt động ngân hàng và các quy định, đó sẽ là không cần thiết nếu các vị trí đã được nằm trong một thực thể sản xuất.

Chức năng cơ bản: Các giám đốc vị trí có nguy cơ phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động quản lý rủi ro của công ty, bao gồm việc tích hợp các khái niệm rủi ro vào việc lập kế hoạch chiến lược, và xác định rủi ro và các hoạt động giảm nhẹ. Trách nhiệm giải trình chính là:

Tạo một khuôn khổ rủi ro tích hợp cho toàn bộ tổ chức
Đánh giá rủi ro toàn bộ tổ chức
Định lượng giới hạn rủi ro
Xây dựng kế hoạch để giảm thiểu rủi ro
Tư vấn về chỉ đạo vốn cho các dự án dựa trên rủi ro
Hỗ trợ quản lý chức năng trong việc có được nguồn tài trợ giảm thiểu rủi ro
Theo dõi tiến trình hoạt động giảm thiểu rủi ro
Tạo và phổ biến đo lường rủi ro và báo cáo
Thông báo cho các bên liên quan về hồ sơ rủi ro của doanh nghiệp
CRO có thể được chỉ định một số nhiệm vụ thêm ngoài những chính đã được ghi nhận. Chúng bao gồm:

Giám sát bảo hiểm . Quyết định các loại và chi tiết cụ thể của chính sách bảo hiểm khác nhau mà tổ chức nên mua. Điều này bao gồm việc là người liên lạc cho các nhà cung cấp bảo hiểm.
Đề nghị thay thế bảo hiểm . Đề nghị mọi tính năng thay thế bảo hiểm không được hiện đang được sử dụng, hoặc đề nghị sử dụng các sản phẩm bảo hiểm là hoàn toàn mới cho công ty.


Quản lý yêu cầu . Giám sát việc nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm, theo dõi tiến độ của họ với công ty bảo hiểm và kiểm tra các khoản thanh toán đã được nhận.
Tiến hành thẩm định . Điều tra những rủi ro vốn có trong một công ty mục tiêu có thể được mua lại, cũng như trạng thái của các biện pháp quản lý rủi ro của mình.


Trình độ chuyên môn mong muốn: Các giám đốc nguy cơ ứng viên cần có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, kinh nghiệm kinh doanh hoặc tương đương và 10 năm kinh nghiệm chịu trách nhiệm dần dần cho một công ty lớn hoặc bộ phận của một công ty lớn. Phải có kinh nghiệm trong việc hợp tác với một đội ngũ điều hành, và có một mức độ cao về kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng miệng, cũng như kiến thức mạnh mẽ của quá trình.

>> Mô tả công việc giám đốc tài chính

Điều kiện làm việc: Sẽ làm việc trong một môi trường văn phòng. Mở rộng du lịch cho các công ty con của công ty sẽ là cần thiết.


Cùng bình luận !


Warning (2): Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) [Unknown, line 0]
Warning (2): Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) [Unknown, line 0]