2016/03/17 Bình luận : Lượt xem: 10484
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Mô tả công việc Chủ đầu tư doanh nghiệp Phải sẵn sàng để đi du lịch 50% thời gian.

Mô tả công việc Chủ đầu tư doanh nghiệp 


Vị trí Mô tả : Chủ đầu tư đốc Quan hệ

Chức năng cơ bản: Các vị trí nhân viên quan hệ nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm cho việc tạo và trình bày một thông điệp đầu tư áp dụng thống nhất cho cộng đồng đầu tư thay cho một công ty, và để giám sát và trình bày để quản lý các ý kiến của cộng đồng đầu tư liên quan đến hoạt động của công ty.

Trách nhiệm bạn thân:

Phát triển và duy trì một công ty kế hoạch quan hệ nhà đầu tư
Thực hiện một phân tích cạnh tranh toàn diện, bao gồm cả số liệu tài chính và sự khác biệt
Phát triển và giám sát số liệu hiệu suất cho các chức năng quan hệ nhà đầu tư
Thiết lập kiểu tối ưu và kết hợp của các cổ đông, và tạo ra hỗn hợp mà thông qua một loạt các sáng kiến ​​nhắm mục tiêu

>> sắp xếp abc trong excel


Màn hình thay đổi hoạt động thông qua các địa chỉ liên lạc liên tục với công ty quản lý và phát triển các thông điệp quan hệ nhà đầu tư dựa trên những thay đổi này


Cung cấp Công bố Quy chế Hội chợ đào tạo cho tất cả người phát ngôn của công ty
Tạo bài thuyết trình, thông cáo báo chí, và các tài liệu truyền thông khác cho phiên bản thu nhập, sự kiện ngành công nghiệp, và thuyết trình trước các nhà phân tích, các nhà môi giới, và nhà đầu tư
Giám sát việc sản xuất của tất cả các báo cáo hàng năm, hồ sơ SEC, và báo cáo ủy
Quản lý các phần quan hệ nhà đầu tư của các trang web của công ty
Màn hình báo cáo phân tích, tổng kết cho quản lý cấp cao
Phục vụ như là điểm then chốt của liên lạc cho cộng đồng đầu tư
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đại diện chứng khoán
Tổ chức các hội nghị, chương trình đường bộ, các cuộc gọi hội nghị thu nhập, và các cuộc họp đầu tư
Cung cấp thông tin phản hồi để quản lý liên quan đến nhận thức của cộng đồng đầu tư của các cách thức công ty đang được quản lý, và quan điểm của họ về kết quả tài chính của nó
Đại diện cho quan điểm của cộng đồng đầu tư cho đội ngũ quản lý trong việc phát triển các chiến lược công ty
Cung cấp phản hồi cho nhóm quản lý về tác động của các chương trình mua lại cổ phiếu hoặc thay đổi cổ tức trên cộng đồng đầu tư


Trình độ chuyên môn mong muốn: 10 năm kinh nghiệm kế toán / tài chính, hoặc 5 năm kinh nghiệm trong việc quản lý một bộ phận quan hệ nhà đầu tư. Ngoài ra, một mức độ BA / BS, cũng như kỹ năng viết và lời nói xuất sắc, kỹ năng quan hệ xây dựng trong cộng đồng đầu tư, và khả năng cộng tác với đội ngũ điều hành. Phải sẵn sàng để đi du lịch 50% thời gian.

Giám sát nhân viên quan hệ nhà đầu tư

>> Mô tả công việc giám đốc rủi ro


Cùng bình luận !


Warning (2): Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) [Unknown, line 0]
Warning (2): Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) [Unknown, line 0]