2015/11/09 Bình luận : Lượt xem: 3566
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Download biểu Mẫu kê khai chi phí trả trước TT 200/BTC của doanh nghiệp mới nhất hiện nay của BTC ban hành.

Mẫu kê khai chi phí trả trước doanh nghiệp 

Các chi phí trả trước của doanh nghiệp cần được kế toán viên kê khai chi tiết, đầy đủ theo bảng biểu mẫu dưới dây của BTC.

Mẫu kê khai chi phí trả trước của doanh nghiệp theo TT 200/BTC ban hành năm 2014.

Chi phí trả trước

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có thể).

 

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm;

- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có thể).

 

...

...

                                             Cộng

...

...

 

Chúng tôi chuyên nhận làm dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm và đặc biệt dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

TEL : 0982686028 - Mr Hải


Cùng bình luận !