2015/11/09 Bình luận : Lượt xem: 22066
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Download và tải về Mẫu bảng kê khoản vay và nợ thuê tài chính được ban hành thông tư số 200/BTC/2014 mới nhất hiện nay. Áp dụng cho tất cả doanh nghiệp.

Mẫu bảng kê khoản vay và nợ thuê tài chính

Doanh nghiệp nguồn vốn đến từ rất nhiều nơi khác nhau : Vốn đầu tư, vốn đi vay, vốn đi thuê tài chính... Mỗi năm tổng kết biết được năm đó doanh nghiệp bạn làm ăn lỗi hay lãi.

>> Tổng hợp các : Mẫu biên bản kế toán mới nhất 2016

Sau đâu bảng kê chi tiết các khoản vay, nợ thuê tài chính của doanh nghiệp :

 Vay và nợ thuê tài chính

 

Cuối năm

Giá           Số có

 trị        khả năng

                 trả nợ

Trong năm

Tăng                    Giảm

     Đầu năm

Giá           Số có

 trị        khả năng

                 trả nợ

a) Vay ngắn hạn

 

b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

  ...            ...

 

  ...            ...

 

 

  ...            ...

 

  ...            ...

Cộng

 

 

 

 

 

c) Các khoản nợ thuê tài chính

 

Năm nay

Năm trước

Thời hạn

Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính

Trả tiền

 lãi thuê

Trả nợ

 gốc

Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính

Trả tiền lãi thuê

Trả nợ

gốc

Từ 1 năm trở xuống

 

 

 

 

 

 

Trên 1 năm đến 5 năm

 

 

 

 

 

 

Trên 5 năm

 

 

 

 

 

 

 

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán           

Cuối năm

Gốc            Lãi

Đầu năm

Gốc            Lãi

- Vay;                                                                                    

- Nợ thuê tài chính;                                                             

- Lý do chưa thanh toán

  ...             ...

  ...             ...

  ...            ...

  ...            ...

                                             Cộng

...

...

 

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

Bạn tham khảo thêm : Mẫu bảng kê chi phí trả trước 

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !