Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Làm việc với văn bản powerpoint 2010
2016/02/25 Bình luận : Lượt xem: 2826
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dân Làm việc với văn bản powerpoint 2010 do dich vu ke toan ha noi cung cap va trinh chiếu cho các bạn xem.

Làm việc với văn bản powerpoint 2010

Khi bạn tạo bài thuyết trình của bạn, bạn có thể thêm các hộp văn bản để giúp tổ chức các slide của bạn. Bạn cũng sẽ cần phải biết làm thế nào để định dạng văn bản để tạo ra những gì bạn cần. 

Để thêm một hộp văn bản:

Văn bản có thể được chèn vào cả hai giữ chỗ và hộp văn bản . Một giữ chỗ là một loại hộp văn bản, nhưng nó là duy nhất bởi vì nó là một phần của các slide và thường chứa định dạng cụ thể cho các slide (cỡ chữ lớn hơn cho các tiêu đề của bài trình bày của bạn, ví dụ). Chèn thêm hộp văn bản cho phép bạn thêm vào một slide để bạn có thể bao gồm nhiều văn bản như bạn muốn.

Từ Chèn tab, bấm vào Text Box lệnh. 

lam-viec-voi-powerpoint

 

Con trỏ của bạn sẽ biến thành một chéo ngượccon trỏ hộp văn bản 

lam-viec-voi-powerpoint1

 

Click vào khu vực trên slide của bạn nơi bạn muốn thêm một hộp văn bản. Một hộp văn bản sẽ xuất hiện với một điểm chèn bên trong.

/lam-viec-voi-powerpoint2

 

Để di chuyển một trình giữ chỗ hoặc hộp văn bản:

Nhấp vào hộp bạn muốn di chuyển.
Vị trí của con chuột của bạn trên biên giới của hộp nên nó thay đổi đến một chéo với mũi tên 

lam-viec-voi-powerpoint3

Bấm và giữ nút chuột khi bạn kéo hộp đến vị trí mong muốn.

lam-viec-voi-powerpoint4

Nhả chuột. Hộp này sẽ được di chuyển.
Để xoay hộp, bấm và kéo vòng tròn màu xanh lá cây ở phía trên cùng của hộp.

Để thay đổi kích thước một trình giữ chỗ hoặc hộp văn bản:

Nhấp vào hộp bạn muốn thay đổi kích thước.
Vị trí của con chuột của bạn trên bất kỳ một trong những tay cầm cỡ xuất hiện trên các góc và các cạnh của hộp. Con trỏ sẽ trở thành một cặp mũi tên thay đổi kích thước con trỏ .

lam-viec-voi-powerpoint5

Click, giữ, và kéo chuột của bạn cho đến khi hộp văn bản là kích thước mong muốn.

lam-viec-voi-powerpoint6

Nhả chuột. Hộp này sẽ được thay đổi kích cỡ.


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]