2016/01/22 Bình luận : Lượt xem: 15344
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Phương pháp và cách Làm thế nào để dung hòa một tài khoản? theo tt 200, qđ 15 hay 48.

Làm thế nào để dung hòa một tài khoản?


Khi bạn tiến hành hoà giải một tài khoản kế toán , bạn đang chứng minh rằng các giao dịch mà tổng số dư tài khoản kết thúc cho một tài khoản là chính xác. Điều này có nghĩa là bạn có thể chứng minh một trong hai khẳng định sau đây:

Đó là các giao dịch bao gồm trong một doanh thu, chi phí, lợi, hay mất tài khoản thuộc trong tài khoản đó, và vì vậy không nên được chuyển vào một tài khoản phù hợp chặt chẽ hơn bản chất của giao dịch; hoặc là
Đó là các giao dịch bao gồm trong một tài sản, trách nhiệm, hoặc vốn chủ sở hữu có giá trị, và do đó không cần được rửa ra khỏi bảng cân đối bằng cách chuyển giao dịch sang tài khoản liên kết với các báo cáo thu nhập.
Kiểm toán viên muốn thấy một sự hòa giải tài khoản cho các tài khoản lớn hơn, mặc dù bạn nên thực hiện đối chiếu ngay cả trong trường hợp không có một yêu cầu kiểm toán viên, vì đây là một thực hành kế toán tốt dẫn đến báo cáo tài chính chính xác hơn.

Một tài khoản hòa giải thường được thực hiện cho tất cả các tài sản, công nợ, và vốn, vì số dư tài khoản của họ có thể tiếp tục trong nhiều năm. Nó là ít phổ biến hơn để hòa giải một tài khoản doanh thu hoặc chi phí, kể từ khi số dư tài khoản sẽ được xả ra vào cuối mỗi năm tài chính. Tuy nhiên, điều này có thể được thực hiện đơn giản chỉ để xác minh rằng các giao dịch đã được ghi lại trong tài khoản chính xác; một sự hòa giải có thể cho thấy rằng một giao dịch phải được chuyển vào một tài khoản khác nhau. Thông thường, điều này có nghĩa là di chuyển một khoản chi phí vào một tài khoản khác nhau.

Có hai cách để hòa giải một tài khoản, đó là:

Tài liệu xét. Một đánh giá tài liệu là hình thức phổ biến nhất của sự hòa giải tài khoản, và một trong đó kiểm toán viên thích. Theo phương pháp này, gọi lên các chi tiết tài khoản trong phần mềm kế toán, và xem xét sự phù hợp của mỗi giao dịch được liệt kê trong tài khoản. Ví dụ, nếu bạn đang đối chiếu các tài khoản thương mại tài khoản phải thu, số dư trong tài khoản phải chính xác phù hợp với tổng số các tài khoản mở báo cáo thu.
Analytics xét. Theo một đánh giá phân tích, tạo ra một ước tính của những gì phải ở trong tài khoản, dựa trên mức độ hoạt động lịch sử, một số số liệu khác. Ví dụ, ước tính số lượng của các khoản nợ dự kiến xấu trong các tài khoản mở tài khoản phải thu, và xem đây khoảng phù hợp với sự cân bằng trong  trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ tài khoản contra.


Nếu hòa giải tài khoản tiết lộ rằng một số dư tài khoản là không đúng, điều chỉnh số dư tài khoản để phù hợp với các chi tiết hỗ trợ. Bằng cách đó, bạn luôn có thể biện minh cho các số dư tài khoản. Ngoài ra, luôn luôn giữ lại các chi tiết hoà giải cho mỗi tài khoản, không phải chỉ để làm bằng chứng, nhưng cũng vì vậy mà nó có thể được sử dụng như là một điểm khởi đầu cho việc đối chiếu tài khoản trong giai đoạn sau.

>> Tham khảo : Mục đích của kế toán là gì


Cùng bình luận !