Báo cáo tài chính là gì ?

Báo cáo tài chính là gì ? là tập hợp các tiêu chuẩn của một tập hợp các báo cáo tài chính khi một doanh nghiệp công khai, tổ chức được báo cáo kết quả quý tài chính của mình.

chi tiết

Xác định rủi ro trong kinh doanh

Thành lập doanh nghiệp bạn phải biết Xác định rủi ro trong kinh doanh để có định hướng tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

chi tiết

Chế độ thai sản đối với chồng khi vợ sinh con 2016

Năm 2016 các ông xã sẽ được hưởng Chế độ thai sản đối với chồng khi vợ sinh con 2016 chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2016

chi tiết

Báo cáo thuế gồm những gì

Cho Tôi Hỏi Báo cáo thuế gồm những gì ? Cần nộp những loại báo cáo nào cho năm tài chính. Làm báo cáo tình hình xử dụng hóa đơn. Xử lý hóa đơn đầu ra đầu vào.

chi tiết

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp đây là phương pháp thường dùng của các doanh nghiệp hiện. Thông tư 200/2014/BTC ban hành năm 2014

chi tiết

Kê khai Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Hướng dẫn Kê khai Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp hoạt động liệt kê, kê khai những thông tin gì ? Kê khai theo đâu. trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan thuế.

chi tiết

Nguyên tắc xác định số dư đầu kỳ và cuối kỳ

Em chưa biết xác định số dư đầu kỳ, cuối kỳ giờ em phải làm như thế nào để xác định chính xác

chi tiết

Xử lý Vi phạm quy định về thử việc tại doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào khi sử dụng trái pháp, sai luật nhân viên học việc, thử việc tại doanh nghiệp

chi tiết

Hướng dẫn cách tính thuế đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn

Hướng dẫn cách tính thuế đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn mới nhất

chi tiết

Sau 5 năm doanh nghiệp có phải quyết toán thuế

Sau 5 năm doanh nghiệp có phải quyết toán thuế không ?

chi tiết

Điều kiện được giải thể công ty

Giải thể công ty cần những điều kiện nào ? Cty nào cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp của mình đây...

chi tiết

3 điểm mới về thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/10/2015

3 điểm mới về thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/10/2015

chi tiết

Hoá đơn GTGT có dấu mộc treo có hợp lệ không ?

Dấu và hoá đơn GTGT có mối liên hệ gì với nhau giữa người đóng dấu và người ký có mối quan hệ ra làm sao. Một hoá đơn GTGT có mấy dấu...

chi tiết

Hạch toán tài khoản 228

Hạch toán tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn khác kết cấu và phương pháp định khoản theo thông tư 200/BTC

chi tiết

Hướng dẫn tra cứu hoá đơn GTGT

Bạn cần thông tin của doanh nghiệp ghi trên hoá đơn GTGT ? bạn muốn làm sao để biết được một hoá đơn GTGT có hợp lý hợp lệ hay không ? Doanh nghiệp còn hoạt động hay bỏ trốn...

chi tiết

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán

chi tiết

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN 2015

chi tiết

Mục đích kiểm tra - quyết toán thuế mới nhất 2015 theo QĐ 746/QĐ-TCT

Mục đích kiểm tra - quyết toán thuế mới nhất 2015 theo QĐ 746/QĐ-TCT

chi tiết

Cách lập và trình bày Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Hướng dẫn Cách lập và trình bày Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

chi tiết