Chứng từ tiền mặt là gì?

Chứng từ tiền mặt là gì? Dùng loại chứng từ nào, tài khoản nào ghi nhận tiền mặt trong doanh nghiệp, thể hiên trên bctc.

chi tiết

Hóa đơn tài chính là gì

Định nghĩa Hóa đơn tài chính là gì Chiết khấu hóa đơn như thế nào và những ưu điểm và nhược điểm của hóa đơn tài chính doanh nghiệp.

chi tiết

Công ty Tài chính là gì ?

Công ty Tài chính là gì ? Thế nào gọi công ty tài chính các điều kiện cần và đủ trở thành công ty tài chính vừa và nhỏ, tập đoàn tài chính.

chi tiết

Tài chính ngân hàng là gì

Tài chính ngân hàng là gì Định nghĩa phân loại Tài chính ngân hàng là gì phương pháp phân loại và thuật ngữ tài chính liên quan đến chuyên ngành tài chính.

chi tiết

Một tài khoản bị đình hoãn là gì?

Một tài khoản bị đình hoãn là gì? cách định khoản hạch toán đối với một tài khoản đình hoãn trong nhật ký chung.

chi tiết

Làm thế nào để dung hòa một tài khoản?

Phương pháp và cách Làm thế nào để dung hòa một tài khoản? theo tt 200, qđ 15 hay 48.

chi tiết

Mục đích của kế toán là gì?

Mục đích của kế toán là gì? các công việc của kế toán kho, tổng hợp, thuế, xuất nhập khẩu, máy, kế toán nội bộ, hành chính sự nghiệp, kế toán trưởng.

chi tiết

Nợ phải trả là gì ?

Nợ phải trả là gì ? Nợ phải trả là nghĩa vụ của công ty; họ là các khoản nợ cho các chủ nợ cho một giao dịch qua.

chi tiết

Nguyên tắc chi phí là gì ?

Thế nào là nguyên tắc chi phí trong kế toán ? Nguyên tắc chi phí là gì ? có mấy nguyên tắc cơ bản trong kế toán doanh nghiệp.

chi tiết

Các thước đo tiền tệ là gì?

Các thước đo tiền tệ là gì? của một doanh nghiệp là gì ? Tính như thế nào trong quá trình làm bctc.

chi tiết

Báo cáo tài chính là gì ?

Báo cáo tài chính là gì ? là tập hợp các tiêu chuẩn của một tập hợp các báo cáo tài chính khi một doanh nghiệp công khai, tổ chức được báo cáo kết quả quý tài chính của mình.

chi tiết

Xác định rủi ro trong kinh doanh

Thành lập doanh nghiệp bạn phải biết Xác định rủi ro trong kinh doanh để có định hướng tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

chi tiết

Chế độ thai sản đối với chồng khi vợ sinh con 2016

Năm 2016 các ông xã sẽ được hưởng Chế độ thai sản đối với chồng khi vợ sinh con 2016 chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2016

chi tiết

Báo cáo thuế gồm những gì

Cho Tôi Hỏi Báo cáo thuế gồm những gì ? Cần nộp những loại báo cáo nào cho năm tài chính. Làm báo cáo tình hình xử dụng hóa đơn. Xử lý hóa đơn đầu ra đầu vào.

chi tiết

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp đây là phương pháp thường dùng của các doanh nghiệp hiện. Thông tư 200/2014/BTC ban hành năm 2014

chi tiết

Kê khai Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Hướng dẫn Kê khai Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp hoạt động liệt kê, kê khai những thông tin gì ? Kê khai theo đâu. trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan thuế.

chi tiết

Nguyên tắc xác định số dư đầu kỳ và cuối kỳ

Em chưa biết xác định số dư đầu kỳ, cuối kỳ giờ em phải làm như thế nào để xác định chính xác

chi tiết

Xử lý Vi phạm quy định về thử việc tại doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như thế nào khi sử dụng trái pháp, sai luật nhân viên học việc, thử việc tại doanh nghiệp

chi tiết

Hướng dẫn cách tính thuế đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn

Hướng dẫn cách tính thuế đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn mới nhất

chi tiết