Chứng từ kế toán sử dụng nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp

Các loại hoá đơn Chứng từ kế toán liên quan sử dụng nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp để hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp

chi tiết

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp

Ebook bài tập thống kê doanh nghiệp năm 2015 giúp bạn chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình kiến thức của môn học Thống kê doanh nghiệp

chi tiết

Giáo trình Kế toán ngân hàng tài liệu học kế toán tốt nhất

Giáo trình Kế toán ngân hàng cung cấp một số kiến thức cơ bản về công tác kế toán trong ngân hàng thương mại bao gồm hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán

chi tiết

Giáo trình nguyên lý kế toán

Dựa theo đề cương môn học Nguyên lý kế toán của Hội đồng Ngành kế toán, giáo trình được kết cấu thành bảy chương

chi tiết

Slide Bài giảng Kinh tế học vi mô

Bài giảng Kinh tế học vi mô Tài liệu học môn kinh tế học vi mô của giảng viên trường đại học kinh tế quốc dân mới nhất năm 2015

chi tiết

Tài liệu Xác suất thống kê 2015

Download Tài liệu Xác suất thống kê 2015 tải về nhanh chóng. Tài liệu cung cấp đa dạng các bài tập xác suất thống kê có kèm lời giải chi tiết. Ngoài ra còn

chi tiết

Link download Thông tư 32/2011/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

chi tiết

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

chi tiết

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP - Quy định về hóa đơn bán hàng hóa

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

chi tiết

Slide bài giảng kế toán thuế 2015

Download tài liệu kế toán thuế, Slide bài giảng kế toán thuế mới nhất năm 2015. Link tải về free miễn phí cho mọi đối tượng

chi tiết