Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Hướng dẫn Tạo Google Docs 2016
2016/03/09 Bình luận : Lượt xem: 3190
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Đây là viết Hướng dẫn Tạo Google Docs 2016 Google Drive Google sheet miễn phí với 15gb dung lượng lưu trữ.

Hướng dẫn Tạo Google Docs

Google Drive cung cấp cho bạn truy cập vào một bộ công cụ cho phép bạn tạo và chỉnh sửa một loạt các tập tin, bao gồm cả các tài liệu , bảng tính và các bài thuyết trình . Có năm loại tập tin mà bạn có thể tạo ra trên Google Drive:

Tài liệu: Đối với các sáng tác chữ, tờ rơi quảng cáo, tiểu luận, và các tập tin dựa trên văn bản khác (tương tự như các tài liệu Microsoft Word)
Bảng tính: Để lưu trữ và tổ chức thông tin (tương tự như bài tập Microsoft Excel)
Thuyết trình: Đối với việc tạo các trình diễn (tương tự như thuyết trình Microsoft PowerPoint)
 Hình thức: Để thu thập và tổ chức dữ liệu
 Bản vẽ: Đối với việc tạo đồ họa vector đơn giản hay sơ đồ
Quá trình tạo file mới là như nhau cho tất cả các loại tập tin. Xem video dưới đây để tìm hiểu thêm:

Để tạo một tập tin mới:

Từ Google Drive, xác định vị trí và chọn New nút, sau đó chọn kiểu tập tin mà bạn muốn tạo. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn Google Docs để tạo mới tài liệu .

tao-google-doc

Của bạn tập tin mới sẽ xuất hiện trong một tab mới trên trình duyệt của bạn. Xác định vị trí và chọn tài liệu có tiêu đề ở góc trên bên trái.

/tao-google-doc-moi

Các Rename hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhập tên cho tập tin của bạn, sau đó bấm OK .

tao-google-doc-moi1

Tập tin của bạn sẽ được đổi tên . Bạn có thể truy cập các tập tin bất cứ lúc nào từ Google Drive của bạn, nơi nó sẽ được lưu tự động. Đơn giản chỉ cần nhấp đúp để mở các tập tin một lần nữa.

tao-google-doc-moi2

 

Bạn có thể nhận thấy rằng không có Save nút cho các tập tin của bạn. Điều này là bởi vì Google Drive sử dụng Autosave , tự động và ngay lập tức lưu các tập tin của bạn khi bạn chỉnh sửa chúng.

>> Hướng dẫn tạo công thức trên excel

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]