2015/07/03 Bình luận : Lượt xem: 11689
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Chuyên mục hướng dẫn định khoản và hạch toán tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo thông tư 200 hiện nay

Định khoản tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình 

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 211 - chủ đề Tài sản cố định hữu hình : Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp theo nguyên giá.

Tài khoản 211 có các tài khoản cấp 2 như sau:

- Tài khoản 2111 - Nhà cửa vật kiến trức

- Tài khoản 2112 - Máy móc thiết bị: Phản ánh giá trị các loại máy móc,

- Tài khoản 2113 - Phương tiện vận tải, truyền dẫn: Phản ánh giá trị các loại phương tiện vận tải

- Tài khoản 2114 - Thiết bị, dụng cụ quản lý

- Tài khoản 2115 - Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

- Tài khoản 2118 - TSCĐ khác

Kết cấu tài khoản 211 như sau: 

Bên Nợ Bên Có

- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do mua sắm, do nhận vốn góp liên doanh, do được cấp, do được tặng biếu, tài trợ. . .;

- Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSCĐ do xây lắp, trang bị thêm hoặc do cải tạo nâng cấp. . .;

- Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ do đánh giá lại.

Số dư bên Nợ:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có ở doanh nghiệp.

- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình giảm do điều chuyển cho đơn vị khác, do nhượng bán, thanh lý hoặc đem đi góp vốn liên doanh,. . .;

- Nguyên giá của TSCĐ giảm do tháo bớt một hoặc một số bộ phận;

- Điều chỉnh giảm nguyên giá TSCĐ do đánh giá lại.

 

>> Hướng dẫn định khoản tài khoản 221


Sau đây là một số nghiệp vụ phát sinh liên quan tài sản cố định 211:

- Trường hợp nhận vốn góp hoặc nhận vốn cấp bằng TSCĐ hữu hình, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

     Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh

- Trường hợp mua sắm TSCĐ hữu hình dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

     Có các TK 111, 112, . . .

     Có TK 311 - Phải cho người bán

     Có TK 341 - Vay dài hạn.

- Nếu TSCĐ được mua sắm bằng nguồn vốn đầu tư XDCB hoặc quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp dùng vào SXKD

Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển

Nợ TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB

     Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh.

- Trường hợp doanh nghiệp được tài trợ, biếu, tặng TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng ngay cho SXKD, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

     Có TK 711 - Thu nhập khác.

- Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến TSCĐ hữu hình được tài trợ, biếu, tặng tính vào nguyên giá, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

     Có các TK 111, 112, 331. . .

- Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trức gắn liền với quyền sử dụng đất, đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá - chi tiết nhà cửa, vật kiến trúc)

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá - chi tiết quyền sử dụng đất)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

     Có các TK 111, 112, 331,. . .

-  Trường hợp nhận góp vốn liên doanh của các đơn vị khác bằng TSCĐ hữu hình, căn cứ giá trị TSCĐ được các bên liên doanh chấp thuận, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

     Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.

-  TSCĐ nhận được do điều động nội bộ Tổng công ty (Không phải thanh toán tiền), ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

     Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn).

     Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Giá trị còn lại).

 

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN  HÀ NỘI chuyên làm các gói dịch vụ kế toán trọn gói, kê khai thuế hàng tháng, dọn dẹp làm lại sổ sách kế toán cho doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp có nhu cầu hãy liên hệ Hotline : 0982 686 028 .

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !