Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Vận Tải Đường Bộ Thành Nam
2018/12/08 Bình luận : Lượt xem: 1716
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Vận Tải Đường Bộ Thành Nam Mã số thuế: 0108540522 Địa chỉ: Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Vận Tải Đường Bộ Thành Nam
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 0108540522 
Địa chỉ: Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Bùi Chí Cường
Ngày cấp giấy phép: 07/12/2018
Ngày hoạt động: 06/12/2018

Ngành Nghề Kinh Doanh:

 

STT Tên ngành Mã ngành  
1 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511  
2 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45111
3 Bán buôn xe có động cơ khác   45119
4 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45120
5 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513  
6 Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   45131
7 Đại lý xe có động cơ khác   45139
8 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác   45200
9 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530  
10 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 45301
11 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 45302
12 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 45303
13 Bán mô tô, xe máy 4541  
14 Bán buôn mô tô, xe máy   45411
15 Bán lẻ mô tô, xe máy   45412
16 Đại lý mô tô, xe máy   45413
17 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy   45420
18 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543  
19 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy   45431
20 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy   45432
21 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy   45433
22 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610  
23 Đại lý   46101
24 Môi giới   46102
25 Đấu giá   46103
26 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 4931  
27 Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm   49311
28 Vận tải hành khách bằng taxi   49312
29 Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy   49313
30 Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác   49319
31 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932  
32 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh   49321
33 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu   49329
34 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
35 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
36 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332
37 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
38 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
39 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
40 Vận tải đường ống   49400
41 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021  
42 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới   50211
43 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ   50212
44 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022  
45 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới   50221
46 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ   50222
47 Vận tải hành khách hàng không   51100
48 Vận tải hàng hóa hàng không   51200
49 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210  
50 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan   52101
51 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) 52102
52 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác   52109
53 Bốc xếp hàng hóa 5224  
54 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt   52241
55 Bốc xếp hàng hóa đường bộ   52242
56 Bốc xếp hàng hóa cảng biển   52243
57 Bốc xếp hàng hóa cảng sông   52244
58 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không   52245
59 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229  
60 Dịch vụ đại lý tàu biển   52291
61 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển   52292
62 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu   52299
63 Bưu chính   53100
64 Chuyển phát   53200
65 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510  
66 Khách sạn   55101
67 Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày   55102
68 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày   55103
69 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự   55104
70 Cơ sở lưu trú khác 5590  
71 Ký túc xá học sinh, sinh viên   55901
72 Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm   55902
73 Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu   55909
74 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610  
75 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống   56101
76 Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác   56109
77 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) 56210
78 Dịch vụ ăn uống khác   56290
79 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630  
80 Quán rượu, bia, quầy bar   56301
81 Dịch vụ phục vụ đồ uống khác   56309
82 Xuất bản sách   58110
83 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ   58120
84 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ   58130
85 Hoạt động xuất bản khác   58190
86 Xuất bản phần mềm   58200
87 Cho thuê xe có động cơ 7710  
88 Cho thuê ôtô   77101
89 Cho thuê xe có động cơ khác   77109
90 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí   77210
91 Cho thuê băng, đĩa video   77220
92 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác   77290
93 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730  
94 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp   77301
95 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng   77302
96 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)   77303
97 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 77309
98 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính   77400
99 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 78100
100 Cung ứng lao động tạm thời   78200

Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]