Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Công thức bảng nhân
2018/01/20 Bình luận : Lượt xem: 2724
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Công thức bảng nhân Lưu ý cả hai tham chiếu ô đều có các phần tử tuyệt đối và tương đối, vì vậy chúng được gọi là "tài liệu tham khảo hỗn hợp".

Công thức bảng nhân

 
Công thức chung 
= $ A2 * B $ 1
Giải trình 
Xây dựng một bảng nhân trong Excel là một vấn đề cổ điển vì nó đòi hỏi một " tài liệu tham khảo hỗn hợp " - một tài liệu tham khảo có phần tuyệt đối, một phần tương đối.
 
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong C5 là:
 
= $ B5 * C $ 4
Lưu ý cả hai tham chiếu ô đều có các phần tử tuyệt đối và tương đối, vì vậy chúng được gọi là "tài liệu tham khảo hỗn hợp".
 
Công thức này hoạt động như thế nào
Công thức này được thiết kế để sao chép xuyên suốt trong bảng nhân mà không thay đổi. Nói cách khác, khi công thức được sao chép vào các ô khác trong bảng, tài liệu tham khảo sẽ tự động cập nhật nếu cần để tính sản phẩm của hàng và cột tương ứng.
 
Trong $ B5, cột là "khóa" để nó không thay đổi, và trong C $ 4, hàng đã bị khóa.
 
Khi công thức được sao chép, đây là những gì các tài liệu tham khảo trông giống như trong 5 hàng và cột đầu tiên:
 
  1 2 3 4 5
1 = $ B5 * C $ 4 = $ B5 * D $ 4 = $ B5 * E $ 4 = $ B5 * F $ 4 = $ B5 * G $ 4
2 = $ B6 * C $ 4 = $ B6 * D $ 4 = $ B6 * E $ 4 = $ B6 * F $ 4 = $ B6 * G $ 4
3 = $ B7 * C $ 4 = $ B7 * D $ 4 = $ B7 * E $ 4 = $ B7 * F $ 4 = $ B7 * G $ 4
4 = $ B8 * C $ 4 = $ B8 * D $ 4 = $ B8 * E $ 4 = $ B8 * F $ 4 = $ B8 * G $ 4
5 = $ B9 * C $ 4 = $ B9 * D $ 4 = $ B9 * E $ 4 = $ B9 * F $ 4 = $ B9 * G $ 4
 
Tài liệu tham khảo hỗn hợp là một đặc điểm phổ biến trong các bảng tính được thiết kế tốt. Chúng khó thiết lập nhưng làm cho các công thức dễ dàng nhập vào. Ngoài ra, chúng là một chiến lược chính để ngăn ngừa các lỗi vì chúng cho phép sao chép cùng một công thức tới nhiều vị trí mà không cần chỉnh sửa thủ công. 

Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]