Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Sử dụng presets dạng có điều kiện
2016/02/14 Bình luận : Lượt xem: 5042
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Hướng dẫn Sử dụng presets dạng có điều kiện Conditional formatting presets trong excel 2010, 2013, 2015 mới nhất.

Conditional formatting presets - presets dạng có điều kiện

Một trong phần rất quan trọng của TIN HỌC VĂN PHÒNG NÂNG CAO đó chính là Excel. Excel có một số cài đặt trước , bạn có thể sử dụng để nhanh chóng áp dụng định dạng có điều kiện cho các tế bào của bạn. Họ được phân thành ba loại:

Thanh dữ liệu là các thanh ngang thêm vào từng tế bào, giống như một đồ thị thanh .

condit_data_bars

Thang màu thay đổi màu sắc của mỗi tế bào dựa trên giá trị của nó. Mỗi thang màu sử dụng một Gradient hai hoặc ba màu . Ví dụ, trong xanh-vàng-đỏ quy mô màu sắc, cao nhất giá trị là màu xanh lá cây, các trung bình giá trị là màu vàng, và thấp nhất giá trị là màu đỏ.

condit_color_scales

Bộ icon thêm một biểu tượng cụ thể cho từng tế bào dựa trên giá trị của nó.

/condit_icon_sets

Để sử dụng định dạng có điều kiện cài đặt trước:

Chọn ô mà bạn muốn thêm định dạng cho.
Trong Home tab, bấm vào Conditional Formatting lệnh. Một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện.
Chọn Data Bar , Cân màu , hoặc bộ icon . Sau đó chọn cài đặt sẵn mong muốn.

condit_select_data_bar

Các định dạng có điều kiện sẽ được áp dụng cho các ô được chọn.

condit_data_bar

Để loại bỏ các quy tắc định dạng có điều kiện:

Chọn các ô có định dạng có điều kiện.
Trong Home tab, bấm vào Conditional Formatting lệnh. Một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện.
Chọn rõ ràng quy .
Một menu sẽ xuất hiện. Bạn có thể chọn để xóa quy tắc từ tế bào được chọn , toàn bộ tấm , bảng này , hoặc PivotTable này . Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ xóa quy tắc từ toàn bộ tấm.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa cá nhân quy tắc bằng cách nhấn vào Conditional Formatting lệnh và chọn Manage Rules . Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn đã áp dụng nhiều quy tắc cho các tế bào.

>> Sắp xếp thứ tự theo ABC

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]