2015/06/05 Bình luận : Lượt xem: 8570
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Các loại hoá đơn Chứng từ kế toán liên quan sử dụng nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp để hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp

Chứng từ kế toán sử dụng nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp

Đây là vấn đề không mới nhưng DICH VU KE TOAN TRON GOI GIA RE luôn ý thức được tầm quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển..mỗi năm mỗi khác chúng tôi liên tục cập nhật chia sẻ mới cho các bạn.


Để phục vụ cho quá trình hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp, kế toán sử dụng các chứng từ sau:
- Bộ chứng từ thanh toán, gồm:
+ Hợp đồng nhập khẩu hàng hoá (Contract)
+ Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice)
+ Vận tải đơn (Bill of lading - B/L) hoặc (Bill of air - B/A)
+ Đơn bảo hiểm (Insurance policy)
+ Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of quality) do Vinacontrol cấp
+ Bảng kê đóng gói bao bì (Packing List)
+ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (Certificate of Original)
+ Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với hàng nông sản, thực phẩm
+ Hối phiếu
Hoặc các tài liệu khác kèm theo như: Biên bản quyết toán với tàu, Biên bản hư hỏng, tổn 
thất...
- Ngoài bộ chứng từ thanh toán, còn có các chứng từ khác như:
+ Thông báo thuế của Hải quan
+ Biên lai thu thuế
+ Tờ khai hải quan
+ Phiếu nhập kho
+ Các chứng từ thanh toán
+ ...

 

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !