Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Chuẩn bị những Gì Trước khi phỏng vấn xin việc
2016/03/09 Bình luận : Lượt xem: 12200
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Những kỹ, am hiểu doanh nghiệp mà bạn Chuẩn bị những Gì Trước khi phỏng vấn xin việc năm 2016.

Chuẩn bị những Gì Trước khi phỏng vấn

Biết rằng bạn có một cuộc phỏng vấn sắp tới có thể gây căng thẳng. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng thời gian trước khi cuộc phỏng vấn của bạn để chuẩn bị cho mình, bạn sẽ có khả năng nhìn và cảm thấy tự tin hơn trong cuộc phỏng vấn. Bài học này sẽ hướng dẫn bạn thông qua nhiều cách khác nhau để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn. Nó sẽ giải thích làm thế nào để nghiên cứu các công ty trước. Nó sẽ giúp bạn xác định trang phục phỏng vấn thích hợp và sẽ cung cấp cho bạn một danh sách kiểm tra các mặt hàng mang theo với bạn. Và nó sẽ giúp cả hai chuẩn bị để hỏi những câu hỏi đúng và thực hành trả lời các câu hỏi mà bạn có thể sẽ được yêu cầu.


Nghiên cứu công ty

Trong một cuộc phỏng vấn, bạn sẽ cần để hiển thị một nhà tuyển dụng rằng bạn biết và hiểu được nhu cầu của công ty. Một cách để chuẩn bị cho việc này là để nghiên cứu các công ty .

Nói chung, bạn muốn tìm hiểu:

những sản phẩm hoặc dịch vụ của các công ty bán
ai là khách hàng và đối thủ cạnh tranh của nó là
làm thế nào các công ty đang làm trong ngành công nghiệp
những gì văn hóa công ty là như

các công cụ nghiên cứu

Sử dụng của chúng tôi Công ty Hướng dẫn nghiên cứu để thu thập thông tin cần thiết. Đừng lo lắng nếu bạn không thể tìm thấy tất cả các câu trả lời cho mọi câu hỏi. Bạn có thể sẽ chỉ sử dụng một phần của thông tin này trong cuộc phỏng vấn của bạn, nhưng nó là tốt hơn để đi với một sự hiểu biết tốt về công ty. In ra, ghi chép vào nó như bạn nghiên cứu, và mang nó theo bạn đến phỏng vấn.


Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin trên trang web của công ty, xem xét sử dụng Linkedin hoặc mạng khác để tìm một ai đó có thể cho bạn biết về công ty.


Nếu bạn là sinh viên hoặc mới tốt nghiệp, bạn có thể đến văn phòng dịch vụ sự nghiệp của trường đại học của bạn.


Nếu bạn sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ, các trang web như Hoovers , OneSource , và LexisNexis cung cấp các loại thông tin khác nhau về một số lượng lớn các công ty. Nếu bạn không muốn trả tiền, bạn có thể truy cập vào các trang web miễn phí thông qua các thư viện công cộng địa phương.

các mẹo nghiên cứu khác

Lái xe đến địa điểm phỏng vấn trước, tốt nhất tại cùng một thời gian trong ngày của bạn như phỏng vấn, vì vậy bạn có thể nhận được một ước tính tốt của bao lâu thời gian đi lại sẽ là vào ngày thực tế của cuộc phỏng vấn của bạn. Bạn không muốn bị trễ cho một cuộc phỏng vấn!


Các thực tế mô tả công việc hoặc công việc niêm yết có thể sẽ có những thông tin về công ty.

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !


Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]