2016/05/11 Bình luận : Lượt xem: 5203
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Là chi phí thuê một tòa nhà được coi là chi phí?

Chi phí thuê một tòa nhà được sử dụng trong sản xuất là một phần của sản xuất trên cao . Sản xuất trên không là một giá thành sản phẩm gián tiếp .

Chi phí sản phẩm gián tiếp được giao hoặc giao cho các sản phẩm trên một số cơ sở hợp lý. Kết quả là, chi phí thuê một tòa nhà sản xuất sẽ bám vào các sản phẩm sản xuất.

Nếu hàng hoá được sản xuất trong hàng tồn kho , một số tiền thuê của các cơ sở sản xuất là hàng tồn kho. Khi một sản phẩm được bán, giá thuê sản xuất được bao gồm trong giá thành sản phẩm sẽ là một phần của giá vốn hàng bán .

Chi phí thuê một tòa nhà mà không được sử dụng cho sản xuất (ví dụ như thuê cho một văn phòng kinh doanh, cho thuê cho các chung văn phòng hành chính) là không một phần của chi phí sản xuất.

Thuê này không bám vào các sản phẩm và sẽ không thể là một phần của chi phí của một mục trong hàng tồn kho.

Giá thuê cho các cơ sở nonmanufacturing được ngay vào chi phí trong kỳ kế toán khi tòa nhà được cho thuê. Nếu một tòa nhà cho thuê được sử dụng cho cả hoạt động sản xuất và nonmanufacturing, tiền thuê nhà nên được phân bổ cho từng (có lẽ trên cơ sở cảnh vuông).    


Cùng bình luận !