Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list): failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_en-us) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en-us' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_category) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_category' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_news) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_kmxetgna_dv_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_kmxetgna_dv_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Video hướng dẫn làm kế toán thuế - kho - nội bộ - misa

Hướng dẫn sắp xếp chứng từ, bàn giao chứng từ kế toán

Bạn làm kế toán mới bạn cần biết cách Hướng dẫn sắp xếp chứng từ, bàn giao chứng từ kế toán mới và cũ để tránh gặp khó khăn sau nay.

chi tiết

Xử lý hoá đơn GTGT DN bị đóng mã số thuế

Hướng dẫn Xử lý hoá đơn GTGT DN bị đóng mã số thuế mà vẫn phát hành hoá đơn GTGT như bình thưởng. Bị phạt như thế nào.

chi tiết

Xử lý hoá đơn GTGT bên mua chưa nhận được

Hướng dẫn Xử lý hoá đơn GTGT bên mua chưa nhận được mới nhất năm 2016. Làm những thủ tục gì để được kê khai thuế GTGT hợp lý hợp lệ

chi tiết

Kê khai thuế GTGT cho hàng bán bị trả lại 2016

Hướng dẫn cách Kê khai thuế GTGT cho hàng bán bị trả lại 2016 và cách xử lý trên phần mềm HTKK

chi tiết

Hướng dẫn xử lý hoá đơn GTGT viết sai

Hướng dẫn xử lý hoá đơn GTGT viết sai và cách xử lý trường hợp này. Kê khai hoá đơn này như thế nào

chi tiết

Kê khai thuế qua mạng trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn làm kế toán thuế Kê khai thuế qua mạng trên phần mềm HTKK 3.3.7 - 3.3.8 mới nhất hiện nay.

chi tiết

Hướng dẫn thực hành kế toán trên excel 2010

Cách làm và học kế toán thực hành bằng video Hướng dẫn thực hành kế toán trên excel 2010

chi tiết

Cách nối dữ liệu từ 2 sheet trong excel

Nếu bạn chưa biết dùng Hàm Vlookup Ứng dụng nối dữ liệu từ 2 Sheet trong excel 2010 2013 thì bạn cần xem video sau đây

chi tiết

Nhập kho hàng mua đang đi đường trên MISA

Hàng nhập kho đang đi đường ta định khoản như thế nào ? Cách hạch toán ra làm sao

chi tiết

Nhập kho nguyên vật liệu trên misa 2013 - 2015

Video Hướng dẫn làm nghiệp vụ Nhập kho nguyên vật liệu trên misa 2013 - 2015 còn dư thừa trong quá trình sử dụng

chi tiết

Nghiệp vụ BHXH trên misa

Hướng dẫn Nghiệp vụ BHXH BHYT BHTN trên misa mới nhất

chi tiết

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Hướng dẫn làm và Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt trên misa 2010 2008 2013 2015

chi tiết
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/kmxetgnahosting/public_html/dichvuketoanhn.net/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Disk quota exceeded [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 356]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]