2017/05/03 Bình luận : Lượt xem: 2838
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Khi viết thư xin việc để xin việc, điều quan trọng là phải bao gồm tất cả các thông tin cần thiết rõ ràng và hiệu quả. Nếu bất kỳ yếu tố nào bị thiếu, có thể bạn sẽ mất quyền xét xử bạn.

Các yếu tố thiết yếu của Thư xin việc

Khi viết thư xin việc để xin việc, điều quan trọng là phải bao gồm tất cả các thông tin cần thiết rõ ràng và hiệu quả. Nếu bất kỳ yếu tố nào bị thiếu, có thể bạn sẽ mất quyền xét xử bạn.

Một bức thư bao gồm một số phần: thông tin liên lạc, lời chào, phần thân thư bìa, đóng cửa thích hợp, và chữ ký, mục tiêu nghề nghiệp cụ thể.

Các phần của một lá thư xin việc

Thông tin liên lạc
Phần đầu tiên hoặc tiêu đề bao gồm thông tin liên lạc của bạn: tên, địa chỉ, điện thoại hoặc điện thoại di động và địa chỉ email.


Đi với một khối đơn giản, tiêu đề trung tâm, hoặc có được một chút ưa thích với thiết kế nếu bạn đang gửi một bản cứng. Trong một email, bạn cũng có thể liệt kê thông tin liên hệ dưới chữ ký của bạn.

Bạn cũng có thể bao gồm thông tin liên lạc của nhà tuyển dụng, mặc dù điều này phù hợp hơn cho một lá thư chính thức, chính thức.

Che giấu Lời chào Hãy
lấy tên để giải quyết thư của bạn là bắt buộc. Làm nghiên cứu của bạn để tránh chung chung "Để người có thể quan tâm" hoặc "Dear Sir or Madam" mà có vẻ không chuyên nghiệp và như bạn đã không thực hiện một nỗ lực. Để có được thiết bị, xem lại mẫu lời chào nài xin .

Cover Letter Body
Phần thân lá thư xin việc của bạn cho phép chủ lao động biết vị trí bạn đang nộp đơn, tại sao người chủ lao động nên chọn bạn phỏng vấn và bạn sẽ theo dõi như thế nào. Phần này của bức thư bao gồm:

Đoạn thứ nhất - Tại sao bạn đang viết. Đây là "lấy", cơ hội của bạn để nắm bắt người đọc của bạn bằng cổ áo và nhận được sự chú ý của mình. Cung cấp một số thông tin tập trung cụ thể liên quan đến công việc mà bạn đang tìm kiếm và một vài điểm mạnh cốt lõi cho thấy phù hợp với vị trí đó.
Đoạn thứ hai - Điều bạn phải cung cấp cho chủ nhân . Đây là cái móc của bạn, nơi bạn nêu bật các ví dụ về công việc được thực hiện và đạt được kết quả. Vẽ về năng lực chính của bạn từ bạn tiếp tục, mặc dù không sao chép nó từ cho từ. Các điểm bullet trong đoạn này có hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của người đọc đến sự thành công của bạn.

Đoạn thứ ba - Kiến thức của bạn về công ty. Cho thấy rằng bạn đã làm nghiên cứu của bạn và biết gì đó về kinh doanh và làm thế nào bạn có thể đóng góp vào sứ mệnh của nó.

>> Học kế toán tại gia lâm


Đoạn thứ tư - Đóng cửa của bạn. Tóm tắt những gì bạn sẽ mang lại cho vị trí và đề xuất các bước tiếp theo bằng cách yêu cầu một cuộc họp hoặc gợi ý một cuộc gọi.
Cover Letter Template Mẫu
này phác thảo các thông tin bạn cần đưa vào thư giới thiệu. Sử dụng mẫu thư bìa như một hướng dẫn để tạo ra các bức thư bìa tùy chỉnh .

Làm thế nào để viết một bức thư >> xem thêm Mẫu cv xin việc hay nhất


Làm thế nào để viết một bức thư bao gồm, bao gồm những gì để bao gồm trong thư xin việc của bạn, định dạng thư bao gồm, thư mục bao gồm nhắm mục tiêu, và mẫu thư bao gồm và các ví dụ.


Cùng bình luận !