2016/01/19 Bình luận : Lượt xem: 9224
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Các thước đo tiền tệ là gì? của một doanh nghiệp là gì ? Tính như thế nào trong quá trình làm bctc.

Các thước đo tiền tệ là gì?


Các thước đo tiền tệ nói rằng một doanh nghiệp chỉ cần ghi lại một giao dịch kế toán nếu nó có thể được thể hiện về mặt tiền bạc. Điều này có nghĩa rằng trọng tâm của các giao dịch kế toán là trên các thông tin định lượng, chứ không phải là trên các thông tin định tính. Do đó, một số lượng lớn các mặt hàng không bao giờ được phản ánh trong sổ sách kế toán của một công ty, có nghĩa là họ không bao giờ xuất hiện trong báo cáo tài chính của nó.

Ví dụ về các vật phẩm có thể không được ghi nhận là giao dịch kế toán bởi vì họ không thể được thể hiện bằng tiền bao gồm:

Trình độ kỹ năng của nhân viên
Điều kiện làm việc của nhân viên
Giá trị bán lại dự kiến ​​của một bằng sáng chế
Giá trị của một thương hiệu trong nhà
Độ bền sản phẩm
Chất lượng hỗ trợ khách hàng hoặc lĩnh vực dịch vụ
Hiệu quả của các quy trình hành chính
Tất cả những yếu tố trên được gián tiếp phản ánh trong các kết quả tài chính của một doanh nghiệp, bởi vì họ có một tác động trên một trong hai doanh thu, chi phí, tài sản, hoặc nợ phải trả. Ví dụ, một mức độ hỗ trợ khách hàng có thể sẽ dẫn đến tăng duy trì khách hàng và có khuynh hướng cao hơn để mua từ các công ty đó nữa, mà do đó ảnh hưởng doanh thu. Hoặc, nếu có điều kiện làm việc của nhân viên là người nghèo, điều này dẫn đến doanh thu của nhân viên lớn hơn, làm tăng chi phí lao động liên quan.

Các lỗ hổng quan trọng trong các thước đo tiền tệ là nhiều yếu tố có thể dẫn đến những thay đổi lâu dài trong các kết quả tài chính hoặc tình hình tài chính của một doanh nghiệp (như chỉ chú ý), nhưng khái niệm này không cho phép họ được ghi trong báo cáo tài chính. Ngoại lệ duy nhất sẽ là một cuộc thảo luận về mục thích hợp quản lý bao gồm trong các thuyết minh kèm theo báo cáo tài chính. Vì vậy, nó là hoàn toàn có thể là lợi thế cơ bản quan trọng của một doanh nghiệp không được tiết lộ, mà có xu hướng dưới đại diện cho khả năng lâu dài của một doanh nghiệp để tạo ra lợi nhuận. Điều ngược lại thường không phải là trường hợp, vì quản lý được khuyến khích bởi các chuẩn mực kế toán để tiết lộ tất cả các khoản nợ hiện tại hoặc tiềm năng của một doanh nghiệp trong các thuyết minh kèm theo báo cáo tài chính. Trong ngắn hạn, các thước đo tiền tệ có thể dẫn đến việc phát hành báo cáo tài chính mà có thể không đại diện cho độ tăng tương lai của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu khái niệm này là không đúng chỗ, các nhà quản lý có thể flagrantly thêm tài sản vô hình cho các báo cáo tài chính mà có rất ít cơ sở.

>> Báo cáo tài chính là gì ?

Chúc bạn thành công !


Cùng bình luận !