2016/02/16 Bình luận : Lượt xem: 17367
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay
Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là gì? Mẫu lưu chuyển tiền tệ XSL hay doc..giúp bạn đọc nhanh hiểu vấn đề hơn.

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là gì?

Các báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo tài chính chính. Nó là để đi cùng với các báo cáo thu nhập, bảng cân đối, và tuyên bố của vốn cổ đông. Các báo cáo lưu chuyển tiền mặt (còn được gọi là báo cáo lưu chuyển tiền mặt ) báo cáo

các nguồn chính và sử dụng tiền mặt trong giai đoạn báo cáo thu nhập

một sự hòa giải về sự thay đổi của một tổ chức tiền mặt và tương đương tiền (được báo cáo trên bảng cân đối đầu và kết thúc) thông tin bổ sung bao gồm cả số thuế thu nhập đã nộp, số tiền lãi phải trả, và đầu tư và tài chính noncash hoạt động ý nghĩa (như phát hành cổ phiếu phổ thông để đổi lấy đất)


Những tuyên bố của dòng tiền là quan trọng bởi vì các nhà đầu tư, người cho vay, các nhà phân tích tài chính, và những người khác quan tâm đến dòng tiền lớn của một tổ chức và ra. (Thông tin này không có sẵn từ các báo cáo thu nhập do các cơ sở dồn tích của kế toán yêu cầu thu được báo cáo khi kiếm được và chi phí được ghi nhận khi phát sinh .) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo Lưu chuyển tiền tệ là lượng tích cực và dòng tiền như lượng tiêu cực. Họ được báo cáo trong một trong ba phần của báo cáo lưu chuyển tiền mặt: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính .    


báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì

báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

>> Tài sản dài hạn là gì


Cùng bình luận !